Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn tranh-danh-thue-hai-lan

Áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam và Anh

Số: 23241/CT-TTHT V/v hiệp định giảm thiểu đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Vương quốc Anh Kính gửi:  Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) (Đ/c: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, KĐT Vinhomes Riverside, Q. Long Biên, TP. Hà Nội) MST: 0108411164 Trả lời công văn số 1701-01/2020/CV-VGPC nhận ngày 11/02/2020 Và giấy tờ bổ sung công văn 1701-01/2020/CV-VGPC nhận ngày 10/04/2020 của Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) (sau đây gọi là “VGPC”) hỏi về chỉ dẫn áp dụng  Hiệp định hạn chế đánh thuế hai lần  giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hành các hiệp nghị tránh đánh thuế hai lần và ngăn phòng ngừa trốn lậu thuế đối sở hữu các chiếc thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và các nước và vùng bờ cõi sở hữu hiệu lực thi hành tại Việt Nam: Tại Điều 1 hướng dẫn về đối tượng áp dụng: “Thông tư này điều chỉnh các đối tượng là đối tượng trú ngụ của Việt Nam hoặc của Nước k