Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn thue-tndn-khong-hach-toan

Thang bảng lương cho nghệ sỹ, diễn viên còn nhiều bất cập

Công văn 16/TTg-KTTH ngày 07/01/2021 về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh về bất cập trong áp thang bảng lương cho nghệ sỹ, diễn viên. Kính gửi: – Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thành Hà Nội); – Đoàn đại biểu Quốc hội đô thị Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ nhận được Phiếu chất vấn số 97/GS-PCCV. Ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thị thành Hà Nội. Tại Kỳ họp Quốc hội vật dụng 10, Quốc hội Khóa XIV như sau: I. NỘI DUNG CHẤT VẤN: Cử tri với ý kiến:  “Hiện nay việc áp thang bảng lương cho nghệ sỹ, diễn viên đề cập chung. Đặc biệt là các nghệ sỹ, diễn viên múa và xiếc nói riêng đang với đa dạng bất cập, chưa hợp lý. Bởi lẽ, thời kì học tập của họ cực kỳ dài. Phải học từ nhỏ, học 6 năm, 7 năm, 9 năm phải chăng nghiệp trung cấp; 3-4 năm tốt nghiệp Đại học. Nhưng thời kì cống hiến của họ thì vô cùng ngắn. Ngoài 30 tuổi trở đi cực kỳ ít người với thể tiếp tục cống hiến theo nghề dẫn đến gây

Thuế TNCN có chính sách gì mới

  Công văn 5770/CT-TTHT ngày 17/02/2020 V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành thị Hà Nội ban hành Trả lời công văn của Ông Nguyễn Thế Hứa về luật thuế thu nhập cá nhân được gửi kèm theo Phiếu chuyển số 52/PC-TCT ngày 15/01/2020 của Tổng cục Thuế vướng mắc về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ – Căn cứ Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân , Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn như sau: “ Điều 9. Các khoản giảm trừ Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là những khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của c á  nhân trước khi xác định thu nhập t í nh thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh .  Cụ thể nh