Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyen-tac-lap-hoa-don

Nguyên tắc lập hoá đơn

Nguyên tắc lập hoá đơn được quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT.BTC và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau: -  Những điểm lưu ý khi xuất hóa đơn -  Cách viết hóa đơn ( HĐ) cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu -  Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng ( GTGT) hàng hóa cho biếu tặng 1.1. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). 1.2. Nội dung trên hóa đơn. – Phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh – Không được tẩy xóa, sửa chữa – Phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đ – Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu c