Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn luat-thue-gtgt-moi-nhat-hien-nay

Chính sách thuế đối với tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên

  Công Văn Số: 1590/TCT-DNNCN V/v chính sách thuế đối sở hữu khoản lương lậu chủ Công ty TNHH một thành viên Kính gửi: Công ty TNHH DA YOUNG VINA. Địa chỉ: Lô CN-16, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, thức giấc Bắc Giang. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1112/CV ngày 11/12/2018 của Công ty TNHH Da Young Vina (Công ty) về việc giá thành tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH 1 thành viên (do 1 cá nhân làm chủ) song song trực tiếp tham dự điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau: 1. Về thuế thu nhập cá nhân đối mang lương lậu chủ Công ty TNHH một thành viên do 1 cá nhân khiến chủ: – Căn cứ Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về lương thuởng như sau: “Điều 90. Tiền lương 1. Tiền lương là khoản tiền mà người tiêu dùng cần lao trả cho người cần lao để thực hành công tác theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công tác hoặc chức danh , phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.” – Tại điểm