Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn hoa-don-do

Hóa đơn đỏ là gì ?

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về  hóa đơn ,  Hãng kiểm toán Calico  xin đưa ra định nghĩa về hóa đơn đỏ. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể; do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với bên Công ty để được tư vấn và giải đáp cũng như sử dụng các dịch vụ kiểm toán, tư vấn pháp lý và thuế. -  Nguyên tắc lập hóa đơn -  Cách lập và xử lý hóa đơn với đơn vị bán xăng dầu -  Cách xử lý hóa đơn trường hợp khách mua hàng không lấy hóa đơn Hóa đơn đỏ   là một loại chứng từ thể hiện giá trị hàng bán hoặc giá trị dịch vụ cung cấp cho người mua, trên đó thể hiện đầy đủ thông tin người bán và người mua (tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ). Giá trị hàng bán bao gồm cả tiền thuế GTGT được khấu trừ. Một doanh nghiệp khi có phát sinh giao dịch cần đặt in Hóa đơn đỏ theo quy định của nhà nước. Việc đặt in Hóa đơn phải được Chi cục thuế quản lý trực tiếp cho phép và sau đó doanh nghiệp liên hệ với các cơ sở in Hóa đơn để đặt in theo yêu