Chuyển đến nội dung chính

Thuế TNCN của chuyên gia trong công văn số: 20525/CTHN-TTHT

Công văn số: 20525/CTHN-TTHT V/v thuế TNCN của chuyên gia

Thue-TNCN-cua-chuyen-gia-trong-cong-van-so-20525-CTHN-TTHT

Kính gửi: Ban quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA
(Địa chỉ: Số 1, ngõ 17 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, MST: 0103996791)

Trả lời công văn số 207/BQLCDA-TCGN ngày 21/5/2021 của Ban quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA hỏi về thuế TNCN của chuyên gia vấn.

Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến về thuế TNCN cho chuyên gia như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định khía cạnh 1 số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

Tại Điểm c và Điểm đ Khoản 2 Điều 2 hướng dẫn thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá, tiền huê hồng môi giới; tiền tham dự những đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia những dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia những hoạt động giảng dạy; tiền tham dự biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

…đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền không tính tiền lương, tiền công

Do người dùng cần lao trả mà người nộp thuế được hưởng dưới hầu hết hình thức:

…đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công việc phí, điện thoại, trang phục,.., cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức chi ko tính vào thu nhập chịu thuế đối sở hữu 1 số ví như như sau:

 • Đối cán bộ, công chức và người khiến cho việc trong những cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản chỉ dẫn của Bộ Tài chính.
 • Đối mang người lao động làm việc trong những tổ chức kinh doanh, những văn phòng đại diện: mức khoán chi vận dụng ưa thích với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản chỉ dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Đối người cần lao làm việc trong những doanh nghiệp quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài. ”

Tại Điều 25 chỉ dẫn về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế

i) Khấu trừ thuế đối 1 số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú kohợp đồng lao động (theo chỉ dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này); hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng mang tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên; thì bắt buộc khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước lúc trả cho cá nhân.

…”

Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014. của Bộ Tài chính:

Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Quy định các khoản chi được trừ; và ko được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều một Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về thuế TNCN cho chuyên gia như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trừ những khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, siêu thị được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau:
 • Khoản chi thực tại nảy sinh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, marketing của doanh nghiệp.
 • Khoản chi đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi trường hợp với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) lúc thanh toán buộc phải sở hữu chứng từ thanh toán không tiêu dùng tiền mặt. ”

…2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, tầm giá vận động và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác ví như mang hầu hết hóa đơn, chứng từ được tính vào giá thành được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp nhà hàng với khoản tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tácthực hành đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của nhà hàng thì được tính vào giá tiền được trừ khoản chi khoản tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Đọc thêm: Thuế TNCN sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

Căn cứ những quy định trên

Trường hợp Ban quản lý những dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) mang thuê chuyên gia bản vấn (là cá nhân khônggiao kèo cần lao hoặc ký giao kèo cần lao dưới ba (03) tháng) thì thu nhập từ giao kèo khiến cho dịch vụ tư vấn thực hiện những công việc của Ban quản lý dự án mà cá nhân nhận được là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Ban QLDA sở hữu trách nhiệm khấu trừ thuế theo mức 10% đối mang thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên trước lúc trả cho cá nhân.

Trường hợp Ban QLDA chi những khoản như công việc phí, chi văn phòng phẩm, điện thoại, tầm giá di chuyển ưng ý mức khoán chi theo quy định tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Ban QLDA thì cá nhân nhận khoản chi trong mức khoán của Ban QLDA không bắt buộc tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp Ban QLDA chi cho người cần lao cao hơn mức khoán chi thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định buộc phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định.

Trong công đoạn thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị sở hữu thể tham khảo những văn bản chỉ dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng vận chuyển trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc cửa hàng mang Phòng Thanh tra – Kiểm tra 6 để được tương trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời về thuế TNCN cho chuyên gia để Ban quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA được biết và thực hiện./.

Mọi khía cạnh xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn mới
 • tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân
 • tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân
 • đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • công thức tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • bộ luật thuế thu nhập cá nhân
 • dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • luật tính thuế thu nhập cá nhân
 • nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
 • luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quy định về khấu trừ thuế TNCN và trợ cấp

  Công văn 3342/CT-TTHT ngày 21/01/2020 V/v Thuế TNCN. Kính gửi:  Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam  (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) MST: 0104169272 Trả lờ i:  Công văn ko số đề ngày 10/01/2020 của Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế TNCN đối có khoản đã tính sổ cho Bà Lại Thị Hải Vân, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ:  https://kiemtoancalico.com/ – Căn cứ Bộ Luật cần lao số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 chuẩn y ngày 18/6/2012: + Tại Điều 48 quy định về trợ cấp mất việc như sau: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho người cần lao đã khiến cho việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm cho việc được trợ cấp 1 nửa tháng tiền lương: 2. Th

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

 Công văn 77547/CT-TTHT để giải đáp cho công văn số 2549/CNVTQĐ-TNCL ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng , Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ “10. Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và không tính nước, cụ thể như sau: a) Đối có nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các mẫu chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. b) Đối có nhận quà

Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

 Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế đối có cá nhân hành nghề độc lập Kính gửi:  Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600 Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP với quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm doanh nghiệp kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại 1 bí quyết độc lập, thường xuyên và sở hữu đăng ký kinh doanh.” Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13: “ Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân marketing dịch vụ môi giới bất động sản …2. Cá nhân với quyền buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…” Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, ti