Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2021

Thuế TNCN của chuyên gia trong công văn số: 20525/CTHN-TTHT

Công văn số: 20525/CTHN-TTHT V/v thuế TNCN của chuyên gia Kính gửi: Ban quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA (Địa chỉ: Số 1, ngõ 17 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, MST: 0103996791) Trả lời công văn số 207/BQLCDA-TCGN ngày 21/5/2021 của Ban quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA hỏi về  thuế TNCN của chuyên gia tư vấn. Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến về thuế TNCN cho chuyên gia như sau: Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện  Luật Thuế thu nhập cá nhân , Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định khía cạnh 1 số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân: Tại Điểm c và Điểm đ Khoản 2 Điều 2 hướng dẫn thu nhập từ tiền lương, tiền công: “c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá, tiền huê hồng môi giới; tiền tham dự

Thuế TNCN đối với khoản thanh toán cho NLĐ đã chết.

Số: 9582/CTHN-TTHT V/v thuế TNCN đối mang khoản thanh toán cho NLĐ đã chết Kính gửi : VPĐD Tổ chức Family Health International tại Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Tổng doanh nghiệp du lịch Hà Nội, 18 Lý Thường Kiệt, MST: 0101867423) Trả lời  công văn số 1/CV-2021; nhận ngày 9/2/2021 của Văn phòng đại diện Tổ chức Family Health International tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là VPĐD); hỏi về  thuế TNCN  đối mang các khoản thu nhập thanh toán cho người cần lao đã chết; Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính; Hướng dẫn thực hiện Luật  Thuế thu nhập cá nhân ; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định khía cạnh một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân: “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập từ tiền lương; tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao đ

Áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam và Anh

Số: 23241/CT-TTHT V/v hiệp định giảm thiểu đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Vương quốc Anh Kính gửi:  Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) (Đ/c: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, KĐT Vinhomes Riverside, Q. Long Biên, TP. Hà Nội) MST: 0108411164 Trả lời công văn số 1701-01/2020/CV-VGPC nhận ngày 11/02/2020 Và giấy tờ bổ sung công văn 1701-01/2020/CV-VGPC nhận ngày 10/04/2020 của Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) (sau đây gọi là “VGPC”) hỏi về chỉ dẫn áp dụng  Hiệp định hạn chế đánh thuế hai lần  giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hành các hiệp nghị tránh đánh thuế hai lần và ngăn phòng ngừa trốn lậu thuế đối sở hữu các chiếc thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và các nước và vùng bờ cõi sở hữu hiệu lực thi hành tại Việt Nam: Tại Điều 1 hướng dẫn về đối tượng áp dụng: “Thông tư này điều chỉnh các đối tượng là đối tượng trú ngụ của Việt Nam hoặc của Nước k