Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2021

Chính sách thuế GTGT với trường hợp mua lại dịch vụ từ khách hàng

  Công văn 101315/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế GTGT Trả lời công văn số 01/CV-2020 đề ngày 09/10/2020 của Công ty CP tập đoàn Pcorp hỏi về chính sách thuế GTGT. Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm về thuế GTGT có tìm lại dịch vụ như sau: – Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về  hóa đơn bán hàng hóa , chế tạo dịch vụ, quy định phương pháp lập 1 số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau: “2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền có hoặc quyền tiêu dùng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Ngày lập hóa đơn đối với phân phối dịch vụ là ngày hoàn thành việc chế tạo dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chứ

Thuế TNCN sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

  Số: 78764/CT-TTHT V/v khấu trừ thuế TNCN sau lúc chấm dứt hợp đồng lao động   Kính gửi:  Văn phòng đại diện Chemonics International, Inc tại Hà Nội (Địa chỉ: Tầng 4 và 5 toà nhà số 74 Cửa Bắc, P.Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội. MST: 0104221243) Trả lời công văn số 01/2020/RO đề ngày 10/08/2020 của Văn phòng đại diện Chemonics International, Inc tại Hà Nội (sau đây gọi là “Văn phòng đại diện”) hỏi về khấu trừ thuế TNCN sau lúc chấm dứt giao kèo lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: – Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân  và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân : + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công: “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công Thu nhập từ tiền l