Chuyển đến nội dung chính

CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN MỚI NHẤT

Chính sách thuế TNCN trong Công văn số 14151/CT-TTHT

chinh-sach-thue-tncn-moi-nhat

Căn cứ theo Thông tư số 111/2013 / TTBTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính 

Quy định thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật TNCN của Chính phủ. Nghị định số 65 vào năm 2013 nghị định Chính phủ  quy định cụ thể một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi cũng như bổ sung một vài vấn đề của luật thuế thu nhập cá nhân.

Tại Khoản 2 Điều 2 Hướng dẫn về Thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định: 

Khoản thu nhận được từ tiền công, tiền lương là thu nhập mà người lao động có được từ người sử dụng lao động, bao gồm: 
a) Tiền lương, tiền công và các khoản tiền lương, tiền công bằng tiền hoặc hiện vật. 
b) Các khoản trợ cấp, phụ cấp, trừ trợ cấp, phụ cấp,... dưới các hình thức: hoa hồng môi giới;hoa hồng đại lý thương mại;
c, Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tiền tham gia các dự án, chương trình; Phí cấp giấy phép theo Đạo luật Phí Giấy phép; 
d, Tiền tham gia các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; Phí dịch vụ quảng cáo; thù lao dịch vụ khác, thù lao khác ... 
đ) Lợi ích bằng tiền hoặc hiện vật không phải là tiền công, tiền lương do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được nhận dưới bất cứ loại hình nào.

Tại khoản 1, Điều 25, quy định việc khấu trừ thuế thu nhập: 

Khấu trừ thuế Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi thực hiện việc truy thu. : 

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

 • Đối với người cư trú giao kết hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thu nhập theo tỷ lệ lũy tiến từng phần, bao gồm trường hợp người ký hợp đồng lao động từ (03) tháng trở lên ở nhiều nơi 
 • Đối với người cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên. Nếu người lao động tăng nhưng nghỉ việc trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ tiếp tục khấu trừ thuế theo tỷ lệ cộng dồn. 

Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác tổ chức, cá nhân trả lương và các khoản khác 

 • Cho người cư trú không có hợp đồng lao động (thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TTBTC ) hoặc Ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng mà tổng thu nhập được trả từ 2 triệu đồng / lần trở lên thì phải khấu trừ thuế 10% trên thu nhập trước khi trả lương ... "

Tại điểm c câu 1, Điều 9 nêu nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh:

Người nộp thuế có các khoản giảm trừ gia cảnh.

 • Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền công, tiền lương tại một thời điểm trên hàng tháng người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh tại một nơi.

Giảm trừ cho người phụ thuộc.

 • Trong năm tính thuế mỗi người phụ thuộc chỉ được giảm trừ một lần cho một người nộp thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung thân nhân được chăm sóc thì cùng người nộp thuế thực hiện đăng ký giảm trừ theo quan hệ gia đình trong năm tính thuế.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015 / TTBTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi.

Bổ sung Điều 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013 / TTBTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: 
Khai thuế đối với thể nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công

Khai thuế, quyết toán thuế

Cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương và tiền công có trách nhiệm khai thuế nếu các khoản thuế bổ sung phải nộp hoặc số thuế nộp thừa được hoàn hoặc bù trừ trong kỳ tính thuế tiếp theo, ngoại trừ khoản thuế sau: 
Trường hợp sau: 
 • Cá nhân có số thuế đã tạm nộp ít hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế, điều chỉnh số thuế kỳ sau. 
 • Cá nhân hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công giao kết hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một công ty có thu nhập vãng lai tại các bộ phận khác trong năm, thu nhập bình quân tháng không quá 10 (mười) triệu đồng và đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10 tỷ đồng. Tỷ lệ 10%, nếu không bắt buộc, không phải hoàn thành thuế đối với loại thu nhập này.
Xem thêm nhiều bài viết lề Luật thuế Thu nhập cá nhân tại đây: https://kiemtoancalico.com/thue-thu-nhap-ca-nhan/luat-thue-tncn

Ủy quyền hoàn thuế, quyết toán thuế.

Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ủy quyền cho cá nhân, tổ chức trả thu nhập hoàn thành các loại thuế trong các trường hợp sau: 
 • Người chỉ nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công giao kết hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên để một tổ chức trả thu nhập hoặc một người đang làm việc tại đó vào thời điểm giấy phép được cấp, ngay cả khi bạn đã không làm việc 12 (mười hai) tháng trong năm. 
 • Cá nhân nhận thu nhập từ tiền công, tiền lương giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 (ba) tháng trở lên tại cá nhân, tổ chức trả thu nhập và làm việc theo mùa vụ. Chấp thuận việc hủy bỏ các khoản thuế ngay cả khi bạn không làm việc 12 (mười hai) tháng trong năm, tất cả cùng một lúc. Nếu bạn có thu nhập vãng lai ở bất kỳ bộ phận nào khác trong năm, đơn vị đã trả thu nhập bình quân hàng tháng không quá 10 triệu đồng. Nhập thuế khấu lưu 10% cho phần thu nhập này mà không cần khai thuế cho phần thu nhập này ... "

Nếu Copenhagen Delights Co., Ltd ký hợp đồng đào tạo với người lao động theo những điều đã nêu ở trên:

Sau khi kết thúc hợp đồng đào tạo trước đó, công ty ký hợp đồng đào tạo với người lao động từ ba (03) tháng trở lên thì công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo vào bảng thuế lũy tiến từng phần trước khi Trả lương cho công nhân, bao gồm cả thời gian đào tạo.

Trường hợp công ty không giao kết hợp đồng lao động với người lao động sau khi đã giao kết hợp đồng đào tạo thì công ty phải khấu trừ thuế TNCN 10% khi trả thu nhập của người lao động trong thời gian đào tạo từ 02 triệu đồng / lần trở lên.

Trường hợp người lao động có thu nhập từ hai địa bàn, vừa có hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì có thể đăng ký cho người lao động và người thân tại địa điểm mà mình lựa chọn để giảm trừ gia cảnh. Bảo lưu thuế TNCN theo chương trình thuế lũy tiến từng phần trước khi đóng cho người lao động. Cuối năm, công ty có trách nhiệm lập chứng từ lưu giữ thuế TNCN để người lao động trực tiếp đóng thuế TNCN với cơ quan thuế nếu thuộc trường hợp quyết toán thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/ TTBTC trên.

Hy vọng bài viết trên của chúng tôi sẽ giúp ích trong quá trình làm việc cho bạn đọc. Nếu cần sử dụng Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính hãy liên hệ với chúng tôi!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn mới
 • tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân
 • tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân
 • đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • công thức tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • bộ luật thuế thu nhập cá nhân
 • dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • luật tính thuế thu nhập cá nhân
 • nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
 • luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sungNhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quy định về khấu trừ thuế TNCN và trợ cấp

  Công văn 3342/CT-TTHT ngày 21/01/2020 V/v Thuế TNCN. Kính gửi:  Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam  (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) MST: 0104169272 Trả lờ i:  Công văn ko số đề ngày 10/01/2020 của Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế TNCN đối có khoản đã tính sổ cho Bà Lại Thị Hải Vân, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ:  https://kiemtoancalico.com/ – Căn cứ Bộ Luật cần lao số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 chuẩn y ngày 18/6/2012: + Tại Điều 48 quy định về trợ cấp mất việc như sau: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho người cần lao đã khiến cho việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm cho việc được trợ cấp 1 nửa tháng tiền lương: 2. Th

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

 Công văn 77547/CT-TTHT để giải đáp cho công văn số 2549/CNVTQĐ-TNCL ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng , Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ “10. Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và không tính nước, cụ thể như sau: a) Đối có nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các mẫu chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. b) Đối có nhận quà

Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

 Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế đối có cá nhân hành nghề độc lập Kính gửi:  Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600 Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP với quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm doanh nghiệp kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại 1 bí quyết độc lập, thường xuyên và sở hữu đăng ký kinh doanh.” Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13: “ Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân marketing dịch vụ môi giới bất động sản …2. Cá nhân với quyền buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…” Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, ti