Chuyển đến nội dung chính

Luật thuế Thu nhập cá nhân cho chuyên gia

TNCN của chuyên gia trong công văn số: 20525/CTHN-TTHT

Trả lời Công văn số 207 / BQLCDATCGN ngày 21/5/2021 của Ban Giám đốc Dự án Giáo dục nghề nghiệp (ODA) hỏi về thuế TNCN của các chuyên gia tư vấn. 

Cục Thuế Hà Nội có ý kiến về thuế TNCN đối với các chuyên gia như sau:

Luat-thue-Thu-nhap-ca-nhan-cho-chuyen-gia

Theo Thông tư số 111/2013 / TTBTC của Bộ Tài chính 

Quy định thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập và Chính phủ, Nghị định số 65 / 2013 / NĐCP, sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và luật sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập: 

Tại điểm c và điểm đ mục 2 Hướng dẫn tại Điều 2 về thu nhập từ tiền lương và tiền lương: 

Thù lao nhận được dưới các hình thức từ: hoa hồng đại lý thương mại, hoa hồng đại lý; Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tiền tham gia các dự án, chương trình; Lệ phí giấy phép theo luật chế độ nhuận bút; Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; Tiền tham gia các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Phí dịch vụ quảng cáo; phí dịch vụ khác, thù lao khác ...

Các khoản lợi ích không bằng tiền hoặc bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công quyền lợi của người sử dụng lao động mà người nộp thuế được hưởng dưới bất kỳ hình thức nào: ... 

Phần chi phí cho nguyên liệu chính thức , chi phí đi công tác, điện thoại, quần áo, v.v ... đều cao hơn mức quy định của nhà nước. Mức chi không ghi vào thu nhập chịu thuế cho một số trường hợp như:
 • Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, liên đoàn, hiệp hội: Mức chi theo văn bản hành chính của Bộ Tài chính. 
 • Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức doanh nghiệp, văn phòng đại diện: Mức thanh toán áp dụng tương ứng với số tiền xác định thu nhập chịu thuế theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập. 
 • Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: Tỷ lệ thanh toán phải phù hợp với quy định của tổ chức quốc tế và cơ quan của tổ chức nước ngoài.

Điều 25 hướng dẫn về việc khấu trừ thuế và hồ sơ khấu trừ thuế: 

Cá nhân, tổ chức trả tiền công, tiền lương và các chi phí khác cho người cư trú không ký hợp đồng lao động (như hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư này); hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng với tổng thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng / lần trở lên; Bạn phải giữ lại 10% thuế thu nhập trước khi trả cho bất kỳ ai.

Theo Thông tư 96/2015 / TTBTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015 / NĐCP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014 / TTBTC ngày 18/02/2014 , Thông tư số 119/2014 / TTBTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 151/2014 / TTBTC ngày 10 tháng 10 năm 2014. của Bộ Tài chính:

Tại Điều 4, Điều 6 Thông tư số 78/2014 / TTBTC quy định về Chi phí được khấu trừ; và không được khấu trừ khi xác định căn cứ tính thuế 

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014 / TTBTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Mục 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014 / TTBTC và Điều .) 1 Thông tư số 151/2014 / TTBTC) về thuế TNCN đối với chuyên gia như sau:

Các khoản chi không được trừ và được trừtrong quá trình xác định thu nhập chịu thuế

Ngoài các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN  được trừ mọi khoản chi khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 • Phát sinh ảnh hưởng đến đến việc kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.
 • Có đủ chứng từ, hóa đơn đúng theo quy định của luật pháp.
 • Có HĐ mua dịch vụ, hàng hóa từng lần và hàng hóa, dịch vụ đó có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên; giá này đã tính thuế giá trị gia tăng khi thanh toán và phải có giấy tờ chứng minh thanh toán không sử dụng tiền mặt

Những khoản chi không được trừ trong quá trình xác định thu nhập chịu thuế gồm có: 

Chi phụ cấp tiền tàu xe khi đi nghỉ phép mà không đúng theo luật định của Bộ Luật Lao động.

Các khoản phụ cấp cho cho nhân viên đi công tác, đi lại, tiền thuê căn hộ cho nhân viên đi công tác nếu có đủ hóa đơn chứng từ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp công ty cung cấp các khoản phụ cấp đi lại, ăn ở, sinh hoạt phí cho người lao động đi công tác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính hoặc nội quy công ty thì khoản này phải được tính vào chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt phí được trừ.
Tìm hiểu thêm: Chính sách thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài

Căn cứ vào những điều trên

Trường hợp Ban dự án đào tạo nghề sử dụng vốn ODA (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) thuê chuyên gia tư vấn (tức là thể nhân không ký hợp đồng lao động hoặc không ký hợp đồng lao động ít hơn ba ( 03) tháng) thì thu nhập từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thực hiện các hoạt động của nhà tài trợ dự án là thu nhập từ tiền lương, tiền công khấu trừ theo mức 10% đối với thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng / lần trở lên trước khi cá nhân được lĩnh lương.

Nếu Ban QLDA chi trả các chi phí mua ngoài như đi công tác, vật tư văn phòng, chi phí điện thoại, đi lại theo mức chi phí cố định quy định tại Quy chế tài chính của Ban QLDA hoặc các quy định về thủ tục thì người đó sẽ nhận được khoản thanh toán đó. Các khoản chi phí nằm trong tỷ lệ phỏng đoán của các BQLDA không được tính vào cơ sở tính thuế TNCN. Nếu BQLDA chi cao hơn tỷ lệ giả định cho người lao động thì phần chi tiêu trên tỷ lệ chấp nhận quy định phải được tính vào cơ sở tính thuế TNCN. theo quy định của pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn mới
 • tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân
 • tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân
 • đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • công thức tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • bộ luật thuế thu nhập cá nhân
 • dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • luật tính thuế thu nhập cá nhân
 • nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
 • luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quy định về khấu trừ thuế TNCN và trợ cấp

  Công văn 3342/CT-TTHT ngày 21/01/2020 V/v Thuế TNCN. Kính gửi:  Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam  (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) MST: 0104169272 Trả lờ i:  Công văn ko số đề ngày 10/01/2020 của Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế TNCN đối có khoản đã tính sổ cho Bà Lại Thị Hải Vân, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ:  https://kiemtoancalico.com/ – Căn cứ Bộ Luật cần lao số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 chuẩn y ngày 18/6/2012: + Tại Điều 48 quy định về trợ cấp mất việc như sau: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho người cần lao đã khiến cho việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm cho việc được trợ cấp 1 nửa tháng tiền lương: 2. Th

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

 Công văn 77547/CT-TTHT để giải đáp cho công văn số 2549/CNVTQĐ-TNCL ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng , Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ “10. Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và không tính nước, cụ thể như sau: a) Đối có nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các mẫu chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. b) Đối có nhận quà

Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

 Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế đối có cá nhân hành nghề độc lập Kính gửi:  Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600 Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP với quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm doanh nghiệp kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại 1 bí quyết độc lập, thường xuyên và sở hữu đăng ký kinh doanh.” Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13: “ Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân marketing dịch vụ môi giới bất động sản …2. Cá nhân với quyền buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…” Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, ti