Chuyển đến nội dung chính

Covid 19 ảnh hưởng đến thuế Thu nhập cá nhân

Các vấn đề thuế TNCN trong công văn số 85111/CT-TTHT

Công văn số 85111 / CTTTHT, Hà Nội ngày 22/9/2020 về vấn đề thuế TNCN Trả lời công văn số EY 14/08/2020 ngày 14/8/2020 về vấn đề thuế TNCN do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam Công ty (sau đây gọi tắt là "Công ty"), Cục Thuế thành phố Hà Nội có quan điểm sau:Covid-19-anh-huong-den-thue-Thu-nhap-ca-nhan

Thông tư số 111/2013 / TTBTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính

Quy định thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, Luật Thuế TNDN và Nghị định số 65/2013 / NĐCP, quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập, đồng thời cung cấp hướng dẫn về:

Tại Điều 1 Thông tư số 119,

Điều 1 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 119/2014 / TTBTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) quy định người nộp thuế: “

1. Người cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam mà ngày đến và ngày đi được tính là một ( 01) ngày. Ngày đến và ngày đi căn cứ vào giấy xác nhận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của một người khi xuất nhập cảnh. Nếu bạn nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày, đây được tính là ngày lưu trú của bạn.

Người đang ở Việt Nam theo hướng dẫn tại thời điểm đó là sự hiện diện của người đó trên lãnh thổ Việt Nam.
b) Có nơi thường trú tại Việt Nam thuộc một trong hai trường hợp sau đây
 • b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:
  • b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: Nơi thường trú là nơi thường trú. nơi cư trú. Người thường xuyên sinh sống không thời hạn tại một căn hộ nhất định và đã đăng ký thường trú theo đúng quyền cư trú
  • b.1.2) Đối với người nước ngoài: Nơi thường trú là nơi ở. ghi trên thẻ thường trú, thẻ tạm trú khi đề nghị cấp thẻ tạm trú của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an.
 • b.2) có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo Luật Nhà ở; hợp đồng cho thuê có thời hạn từ 183 ngày trở lên trong năm tài chính, cụ thể như sau: ...

2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng các điều kiện quy định tại câu 1 Điều này ... "

Khoản 2 Điều 2 quy định cụ thể các khoản phải chịu thuế TNCN:

2. Thu nhập từ tiền công, tiền lương là thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
 • Tiền lương, tiền công và các khoản khác có tính chất tiền lương, tiền công bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc bằng tiền không phải là tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả cho người lao động mà người nộp thuế phải nộp dưới mọi hình thức
 • Nhà ở, điện, nước và các dịch vụ liên quan (nếu có)…
 • Chi phí văn phòng, sản phẩm, chi phí đi công tác, điện thoại, quần áo,… cao hơn mức cố định hiện hành chi phí trong một số trường hợp không tính vào thu nhập chịu thuế như sau:
  • Việc xác định thu nhập chịu thuế theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Các ưu điểm khác ...

Điều 6 xác định kỳ tính thuế

1. Đối với thể nhân cư trú

a) Kỳ tính thuế theo năm: Áp dụng đối với thu nhập từ thương mại và tiền công, tiền lương.

Trường hợp là trong một năm dương lịch. Nếu cá nhân ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch,

Trường hợp là năm dương lịch thì thời gian ở Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên. ngày có mặt tại Việt Nam là 183 ngày. Ngoài ra, kỳ tính thuế đầu tiên được quy định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, từ năm thứ hai kỳ tính thuế theo năm dương lịch

Ví dụ : Ông B là là người nước ngoài đến Việt Nam lần đầu tiên kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2014. Trong năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, ông B. có mặt tại Việt Nam tổng cộng 130 ngày, từ năm 2015 đến ngày 19 tháng 4 năm 2015, ông B đã có mặt tại Việt Nam tổng cộng 65 ngày kỳ tính thuế đầu tiên của ông B từ ngày 20/4/2014 đến ngày 19/4/2015. Kỳ tính thuế thứ hai từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015.

Đối với thể nhân không cư trú

Kỳ tính thuế đối với thể nhân không cư trú được tính trên cơ sở từng khoản thu nhập thu được.

Trong trường hợp doanh nhân không cư trú có địa điểm kinh doanh thường trú, Ví dụ như cửa hàng, gian hàng thì kỳ tính thuế giống như đối với người cư trú có thu nhập từ kinh doanh.

Căn cứ qua các vấn đề nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Để xác định tư cách cư trú:

Người nước ngoài có đủ điều kiện được lưu trú tại Việt Nam 183 ngày. trở lên trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam (ngày xuất nhập cảnh căn cứ vào xác nhận của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trong hộ chiếu của người hoặc hộ chiếu cho đến khi xuất nhập cảnh) hoặc người bình thường Cư trú tại Việt Nam, theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013 / TTBTC thì người đó là đối tượng cư trú của Việt Nam.

Để xác định thu nhập chịu thuế:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản khác có tính chất tiền lương, tiền công dưới hình thức tiền mặt hoặc nhận các khoản lợi ích của người sử dụng lao động mà người nộp thuế được nhận dưới mọi hình thức thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 111/2013 / TTBTC.

Đối với cơ quan nhà nước

Có quy định về cách tính thu nhập chịu thuế TNCN trong trường hợp xảy ra đại dịch Covid-19, Cục thuế TP Hà Nội sẽ thông báo và thực hiện cho các đơn vị biết.

Căn cứ vào hiện trạng, công ty đối chiếu với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định,

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, đơn vị có thể tham khảo nếu có vướng mắc, tham khảo các văn bản liên quan của Hà Nội Cục Thuế công bố trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết sự cố.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn mới
 • tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân
 • tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân
 • đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • công thức tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • bộ luật thuế thu nhập cá nhân
 • dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • luật tính thuế thu nhập cá nhân
 • nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
 • luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quy định về khấu trừ thuế TNCN và trợ cấp

  Công văn 3342/CT-TTHT ngày 21/01/2020 V/v Thuế TNCN. Kính gửi:  Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam  (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) MST: 0104169272 Trả lờ i:  Công văn ko số đề ngày 10/01/2020 của Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế TNCN đối có khoản đã tính sổ cho Bà Lại Thị Hải Vân, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ:  https://kiemtoancalico.com/ – Căn cứ Bộ Luật cần lao số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 chuẩn y ngày 18/6/2012: + Tại Điều 48 quy định về trợ cấp mất việc như sau: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho người cần lao đã khiến cho việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm cho việc được trợ cấp 1 nửa tháng tiền lương: 2. Th

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

 Công văn 77547/CT-TTHT để giải đáp cho công văn số 2549/CNVTQĐ-TNCL ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng , Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ “10. Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và không tính nước, cụ thể như sau: a) Đối có nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các mẫu chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. b) Đối có nhận quà

Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

 Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế đối có cá nhân hành nghề độc lập Kính gửi:  Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600 Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP với quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm doanh nghiệp kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại 1 bí quyết độc lập, thường xuyên và sở hữu đăng ký kinh doanh.” Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13: “ Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân marketing dịch vụ môi giới bất động sản …2. Cá nhân với quyền buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…” Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, ti