Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2021

Covid 19 ảnh hưởng đến thuế Thu nhập cá nhân

Các vấn đề thuế TNCN trong công văn số 85111/CT-TTHT Công văn số 85111 / CTTTHT, Hà Nội ngày 22/9/2020 về vấn đề thuế TNCN Trả lời công văn số EY 14/08/2020 ngày 14/8/2020 về vấn đề thuế TNCN do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam Công ty (sau đây gọi tắt là "Công ty"), Cục Thuế thành phố Hà Nội có quan điểm sau: Thông tư số 111/2013 / TTBTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính Quy định thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN , Luật Thuế TNDN và Nghị định số 65/2013 / NĐCP, quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập, đồng thời cung cấp hướng dẫn về: Tại Điều 1 Thông tư số 119, Điều 1 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 119/2014 / TTBTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) quy định người nộp thuế: “ 1. Người cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: a) Cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc 12 thán

Chính sách thuế thu nhập cá nhân trong công văn mới

Công văn số 16815 về chính sách thuế TNCN Công văn số 16815 / CTHNTTHT ngày 18/5/2021 về Chính sách thuế TNCN Ngày 13/4/2021, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn không đánh số của ông Đặng Tuấn Ngọc hỏi về chính sách Thuế thu nhập cá nhân . Cục Thuế TP Hà Nội đưa ra nhận định như sau: Căn cứ vào Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38 Theo Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội như sau: Mã số thuế và người nộp thuế Mã số thuế phải đăng ký thuế và phải được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc trước khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.  Tổ chức, cá nhân phải đăng ký thuế theo cơ chế một cửa cùng với việc đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Việc cấp mã số thuế được quy định như sau: Một thể nhân nhận được một mã số thuế duy nhất để sử dụng suốt đời. Thân nhân của một thể nhân nhận được mã số th

Mới nhất 2021: Quyền lợi của lao động nữ trong quá trình thai sản

Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 có nhiều quy định về quyền của lao động nữ mà người lao động nên biết. Dưới đây là tóm tắt những thay đổi hàng đầu về quyền của lao động nữ. Hãy cùng Hãng kiểm toán Calico tìm hiểu về vấn đề này nhé! Tìm hiểu thêm về Luật thuế Thu nhập cá nhân TẠI ĐÂY Bảo vệ thai sản  Quy định về bảo vệ thai sản đối với công nhân, người lao động đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được quy định tại Điều 137 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 .  Các trường hợp đặc biệt là: Người sử dụng lao động không được phép sử dụng nhân viên của mình để làm việc ban đêm hoặc làm thêm giờ; đi công tác trong các trường hợp:  Mang thai từ tháng thứ bảy hoặc từ tháng thứ sáu nếu đi công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;  Nuôi con dưới 12 tháng, trừ trường hợp đang đi học được sự đồng ý của người lao động. Tuy nhiên, để được chuyển công việc khác dễ dàng và an toàn hơn hoặc giảm bớt 1 giờ làm việc hàng ngày. Người lao động nữ ph

Thuế TNCN đối với người nước ngoài ảnh hưởng bởi Covid

Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài ảnh hưởng bởi Covid Trong khi thu nhập sụt giảm nghiêm trọng và thậm chí sẽ được nhận lương cơ bản nếu công ty tạm thời đóng cửa, nhiều công nhân sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như năm ngoái và không có đề xuất giảm thuế nào. Theo nhiều chuyên gia, việc giảm thuế TNCN  cần hỗ trợ người lao động trong môi trường khó khăn về dịch bệnh, thúc đẩy nguồn thu nhập, kích cầu tiêu dùng, từ đó giúp thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Dự thảo nghị quyết về một loạt giải pháp thu ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã "bỏ rơi người có việc làm, đặc biệt là người nộp thuế TNCN " Do ảnh hưởng của COVID19, thu nhập của người lao động đã giảm phần lớn, và năm 2021 thậm chí còn giảm nghiêm trọng. Do đó, số thuế TNCN họ phải nộp cũng sẽ ít hơn năm 2020 . Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn căn cứ vào mức thu nhập của năm trước để khấu trừ thuế TNCN là không phù hợp, rất khó chấp nhận.  Nếu số thuế phải nộp ít

Luật thuế Thu nhập cá nhân cho chuyên gia

TNCN của chuyên gia trong công văn số: 20525/CTHN-TTHT Trả lời Công văn số 207 / BQLCDATCGN ngày 21/5/2021 của Ban Giám đốc Dự án Giáo dục nghề nghiệp (ODA) hỏi về thuế TNCN của các chuyên gia tư vấn.  Cục Thuế Hà Nội có ý kiến về thuế TNCN đối với các chuyên gia như sau: Theo Thông tư số 111/2013 / TTBTC của Bộ Tài chính  Quy định thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân , Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập và Chính phủ, Nghị định số 65 / 2013 / NĐCP, sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và luật sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập:  Tại điểm c và điểm đ mục 2 Hướng dẫn tại Điều 2 về thu nhập từ tiền lương và tiền lương:  Thù lao nhận được dưới các hình thức từ: hoa hồng đại lý thương mại, hoa hồng đại lý; Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tiền tham gia các dự án, chương trình; Lệ phí giấy phép theo luật chế độ nhuận bút; Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; Tiền tham gia các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục, th

Chính sách thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2021

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN trong Công văn số 27134/CTHN-TTHT Căn cứ Thông tư số 111/2013 / TTBTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính  Quy định thi hành  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Chính phủ, Nghị định số 65/2013 / NDCP, quy định chi tiết một số điều của Đạo luật thuế thu nhập và Đạo luật sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập và cung cấp hướng dẫn về Mọi thắc mắc xin liên hệ Hãng kiểm toán Calico:  https://kiemtoancalico.com/ Điều 1 các quy định đối với người nộp thuế như sau:  Người cư trú là người có một trong các điều kiện sau đây:  Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch; hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;  Ngày đi và ngày đến được tính là một ngày.  Ngày xuất nhập cảnh căn cứ vào xác nhận của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trong giấy thông hành hoặc hộ chiếu của người xuất nhập cảnh.  Nếu bạn nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày, đây

CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN MỚI NHẤT

Chính sách thuế TNCN trong Công văn số 14151/CT-TTHT Căn cứ theo Thông tư số 111/2013 / TTBTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính  Quy định thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật TNCN của Chính phủ. Nghị định số 65 vào năm 2013 nghị định Chính phủ  quy định cụ thể một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi cũng như bổ sung một vài vấn đề của luật thuế thu nhập cá nhân. Tại Khoản 2 Điều 2 Hướng dẫn về Thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định:  Khoản thu nhận được từ tiền công, tiền lương là thu nhập mà người lao động có được từ người sử dụng lao động, bao gồm:  a) Tiền lương, tiền công và các khoản tiền lương, tiền công bằng tiền hoặc hiện vật.  b) Các khoản trợ cấp, phụ cấp, trừ trợ cấp, phụ cấp,... dưới các hình thức: hoa hồng môi giới;hoa hồng đại lý thương mại; c, Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tiền tham gia các dự án, chương trình; Phí cấp giấy phép theo Đạo luật Phí Giấy phép;  d, Tiền tham gia các sự