Chuyển đến nội dung chính

Thuế TNCN của hộ KD sản xuất gạch ngói, có sử dụng hóa đơn

Công văn số 4735/TCT-DNNVV&HKD,CN chính sách thuế TNCN

thue-tncn-cua-ho-kd-san-xuat-gach-ngoi-co-su-dung-hoa-don

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 359/CT-THNVDT ngày 7/6/2018 của Cục thuế thức giấc Vĩnh Long hỏi về việc vận dụng tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN đối Chính sách thuế TNCN của hộ KD hoạt động phân phối gạch ngói, với sử dụng hóa đơn.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Thông tư  92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC

Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Nghị định về thuế hướng dẫn:

“Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân marketing nộp thuế theo cách khoán

1. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối sở hữu cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính:

 • Thuế GTGT
 • Thuế TNCN

doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ:

 • Tiền bán hàng,
 • Tiền gia công,
 • Tiền hoa hồng,
 • Tiền cung cấp dịch vụ nảy sinh trong kỳ

tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán với dùng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

……

2. Căn cứ tính thuế

b.3) Trường hợp cá nhân kinh doanh phổ biến lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hành khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu vận dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề”.

Căn cứ chỉ dẫn nêu trên thì cơ quan thuế thực hành việc lập Bộ thuế khoán đầu năm là doanh thu ko bao gồm hóa đơn.

Do đó, ví như hộ khoán có nảy sinh việc tiêu dùng hóa đơn lẻ để giao cho khách hàng thì phải kê khai nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn.

Việc xác định doanh thu khoán đầu năm ko bao gồm doanh thu hóa đơn đã có hướng dẫn cụ thể tại công văn số 16906/TCT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc công ty thực hiện lập Bộ thuế khoán 2016 và công văn số 5959/TCT-TNCN ngày 22/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức thực hiện lập Bộ Thuế khoán và Bộ Môn bài đối có hộ khoán năm 2017.

Về thuế suất áp dụng đối có doanh thu trên hóa đơn đối với cơ sở chế tạo gạch ngói thực hành như sau:

 • Trường hợp hộ marketing bán sản phẩm gạch ngói do chính cơ sở phân phối thì vận dụng thuế suất theo ngành nghề cung cấp gạch ngói đang khoán thuế.
 • Trường hợp hộ marketing mua gạch ngói về để bán thì áp dụng thuế suất theo ngành marketing thương mại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh giấc Vĩnh Long được biết.

Chúc những bạn thành công.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn mới
 • tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân
 • tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân
 • đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • công thức tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • bộ luật thuế thu nhập cá nhân
 • dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • luật tính thuế thu nhập cá nhân
 • nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
 • luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quy định về khấu trừ thuế TNCN và trợ cấp

  Công văn 3342/CT-TTHT ngày 21/01/2020 V/v Thuế TNCN. Kính gửi:  Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam  (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) MST: 0104169272 Trả lờ i:  Công văn ko số đề ngày 10/01/2020 của Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế TNCN đối có khoản đã tính sổ cho Bà Lại Thị Hải Vân, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ:  https://kiemtoancalico.com/ – Căn cứ Bộ Luật cần lao số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 chuẩn y ngày 18/6/2012: + Tại Điều 48 quy định về trợ cấp mất việc như sau: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho người cần lao đã khiến cho việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm cho việc được trợ cấp 1 nửa tháng tiền lương: 2. Th

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

 Công văn 77547/CT-TTHT để giải đáp cho công văn số 2549/CNVTQĐ-TNCL ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng , Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ “10. Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và không tính nước, cụ thể như sau: a) Đối có nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các mẫu chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. b) Đối có nhận quà

Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

 Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế đối có cá nhân hành nghề độc lập Kính gửi:  Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600 Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP với quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm doanh nghiệp kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại 1 bí quyết độc lập, thường xuyên và sở hữu đăng ký kinh doanh.” Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13: “ Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân marketing dịch vụ môi giới bất động sản …2. Cá nhân với quyền buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…” Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, ti