Chuyển đến nội dung chính

Thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú

Công văn số  2465/TCT-TNCN

V/v Thuế Thu nhập cá nhân đối mang thu nhập của cá nhân không cư trú.

thue-thu-nhap-ca-nhan-cua-ca-nhan-khong-cu-tru


Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

Kính gửi: Cục Thuế đô thị Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10257/CT-TTHT ngày 19/03/2018 của Cục Thuế thành thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn về:

Chính sách thuế TNCN đối có cá nhân nước ngoại trừ không cư trú khiến cho việc cho VPĐD Tổ chức World Wide Fund For Nature tại Việt Nam (WWF) và Trung tâm vệ tinh quốc gia (nay là Trung tâm vũ trụ Việt Nam).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

– Tại khoản 1, Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định:

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân trú ngụ và sở hữu thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài bờ cõi Việt Nam và cá nhân ko cư trú mang thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này nảy sinh trong lãnh thổ Việt Nam.”

– Tại Điều một Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Đối sở hữu cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, ko phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.”

– Tại điểm b, khoản 4, Điều một Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b) Cá nhân là người ko sở hữu quốc tịch Việt Nam nhưng với thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoại trừ không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế nảy sinh tại Việt Nam.”

– Tại Mục 10 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 30. Định nghĩa thu nhập từ dịch vụ cá nhân phụ thuộc

Theo quy định tại Hiệp định, thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc là thu nhập dưới hình thức tiền công do 1 cá nhân là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam thu được từ hoạt động làm công tại Việt Nam và ngược lại

Điều 31. Xác định nghĩa vụ thuế đối mang thu nhập từ dịch vụ cá nhân phụ thuộc.

1. Theo quy định tại Hiệp định, một cá nhân là đối tượng trú ngụ của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam có thu nhập từ hoạt động khiến cho công tại Việt Nam sẽ buộc phải nộp thuế thu nhập đối có khoản thu nhập làm công ấy tại Việt Nam theo các quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam.

2. Nếu cá nhân nêu tại Khoản 1 song song thỏa mãn cả 3 điều kiện sau đây, tiền công thu được từ công tác thực hiện tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam:

a) Cá nhân đấy với mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong quá trình 12 tháng bắt đầu hoặc chấm dứt trong năm tính thuế; và

b) Chủ cần lao ko bắt buộc là đối tượng trú ngụ của Việt Nam bất nói tiền công đó được trả trực tiếp bởi chủ lao động hoặc duyệt y một đối tượng đại diện cho chủ lao động; và

c) Tiền công đó không do một cơ sở thường trú mà chủ lao động mang tại Việt Nam chịu và cần trả.

3. Khái niệm “chủ lao động” nêu tại Điểm 2.b) sử dụng để chỉ đối tượng sử dụng lao động thực sự. Thông thường, 1 đối tượng được coi là chủ lao động thực thụ giả dụ với những quyền và trách nhiệm sau:

a) Đối tượng ấy mang quyền đối với sản phẩm và dịch vụ do người cần lao tạo ra và chịu nghĩa vụ cũng như rủi ro đối có cần lao đó;

b) Đối tượng đấy đưa ra chỉ dẫn và phân phối dụng cụ cần lao cho người lao động;

c) Đối tượng đó sở hữu quyền kiểm soát và chịu bổn phận về địa điểm lao động.”

Căn cứ những quy định và chỉ dẫn nêu trên, 

Ví như của VPĐD WWF ký hợp đồng với cá nhân nước không tính ko hiện diện tại Việt Nam để thực hiện việc khảo sát tại nước ko kể cho dự án “nghiên cứu việc bảo vệ nguồn nước và năng lượng tại Thái Lan, Lào, Campuchia”; nếu Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (nay là Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) thuê cá nhân người nước không tính không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện việc thu thập dữ liệu tại Philippines thì thu nhập của những cá nhân đấy thuộc diện cần chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam do đã đáp ứng những điều kiện sau:

– Mặc dù cá nhân không hiện nay Việt Nam nhưng công tác mà cá nhân thực hiện nảy sinh tại Việt Nam phải thu nhập mà cá nhân nhận được từ công việc đấy được xác định là thu nhập nảy sinh tại Việt Nam.

– Khi vận dụng những nguyên tắc của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì VPĐD WWF và Trung tâm Vệ tinh Quốc gia là đối tượng trú ngụ tại Việt Nam đồng thời được xác định là chủ lao động đích thực của cá nhân vì đã đáp ứng các điều kiện theo quy định như: là đối tượng có quyền đối sở hữu sản phẩm và dịch vụ do cá nhân tạo ra, là đối tượng đưa ra hướng dẫn, sở hữu quyền kiểm soát và chịu nghĩa vụ về địa điểm lao động của cá nhân.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục Thuế thị thành Hà Nội được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn mới
 • tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân
 • tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân
 • đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • công thức tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • bộ luật thuế thu nhập cá nhân
 • dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • luật tính thuế thu nhập cá nhân
 • nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
 • luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quy định về khấu trừ thuế TNCN và trợ cấp

  Công văn 3342/CT-TTHT ngày 21/01/2020 V/v Thuế TNCN. Kính gửi:  Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam  (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) MST: 0104169272 Trả lờ i:  Công văn ko số đề ngày 10/01/2020 của Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế TNCN đối có khoản đã tính sổ cho Bà Lại Thị Hải Vân, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ:  https://kiemtoancalico.com/ – Căn cứ Bộ Luật cần lao số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 chuẩn y ngày 18/6/2012: + Tại Điều 48 quy định về trợ cấp mất việc như sau: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho người cần lao đã khiến cho việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm cho việc được trợ cấp 1 nửa tháng tiền lương: 2. Th

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

 Công văn 77547/CT-TTHT để giải đáp cho công văn số 2549/CNVTQĐ-TNCL ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng , Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ “10. Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và không tính nước, cụ thể như sau: a) Đối có nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các mẫu chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. b) Đối có nhận quà

Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

 Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế đối có cá nhân hành nghề độc lập Kính gửi:  Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600 Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP với quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm doanh nghiệp kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại 1 bí quyết độc lập, thường xuyên và sở hữu đăng ký kinh doanh.” Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13: “ Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân marketing dịch vụ môi giới bất động sản …2. Cá nhân với quyền buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…” Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, ti