Chuyển đến nội dung chính

Miễn thuế TNCN cho cá nhân thuộc đối tượng được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất

Công văn số: 4929/TCT-TNCN

V/v miễn thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS là nhà ở, đất ở duy nhất

mien-thue-tncn-cho-ca-nhan-thuoc-doi-tuong-duoc-mien-thue-khi-chuyen-nhuong-nha-o-quyen-su-dung-dat-o-duy-nhat


Kính gửi: Cục Thuế thành thị Cần Thơ.

Trả lời công văn số 202/CT-THDT ngày 12/9/2014 Cục Thuế thành thị Cần Thơ phản ánh vướng mắc về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân thuộc đối tượng được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

Tại khoản 4 Điều 48 Luật Đất đai năm 2003 quy định về Giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất:

“Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất, giấy chứng nhận quyền có nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thành phố thì không nên đổi giấy chứng thực đấy sang giấy chứng thực quyền dùng đất theo quy định của Luật này. Khi chuyển quyền tiêu dùng đất thì người nhận quyền dùng đất ấy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này”.

Tại khoản 5, Điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 quy định:

 “Trong giai đoạn dùng đất, các nếu sau đây nên được cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

A) Tạo thửa đất mới do được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

B) Tạo thửa đất mới do hợp rộng rãi thửa đất thành một thửa;

C) Tạo thửa đất mới trong ví như chuyển quyền dùng một phần thửa đất, chuyển mục đích dùng một phần thửa đất, Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, người sử dụng đất yêu cầu tách thửa đất thành rộng rãi thửa mà pháp luật cho phép;…”

Tại khoản 5, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính 

Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định yếu tố một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân về các khoản thu nhập chịu thuế đã nêu: “Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

 …b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền tiêu dùng đất và của cải gắn liền với đất. Tài sản gắn ngay tắp lự mang đất bao gồm:

b.1) Nhà ở, nhắc cả nhà ở hình thành trong tương lai.

b.2) Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn ngay lập tức với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai.”

Tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân về những khoản thu nhập được miễn thuế đã nêu:

“…b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền tiêu dùng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong ví như người chuyển nhượng chỉ mang độc nhất vô nhị 1 nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

b.1) Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền tiêu dùng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải song song đáp ứng các điều kiện sau:

b.1.1) Chỉ sở hữu duy nhất quyền có một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp với nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn ngay tắp lự mang thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

b.1.1.1) Việc xác định quyền có nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền mang đất.

b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở mang chung quyền sở hữu, đất ở mang chung quyền tiêu dùng thì chỉ cá nhân chưa mang quyền có nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân mang chung quyền với nhà ở, quyền dùng đất ở còn với quyền với nhà ở, quyền tiêu dùng đất ở khác ko được miễn thuế.

b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền có nhà ở, quyền dùng đất ở và cũng là độc nhất vô nhị của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn sở hữu nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa mang nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng ko được miễn thuế.

b.1.2) Có quyền mang nhà ở, quyền tiêu dùng đất ở tính tới thời khắc chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền với nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải khác gắn ngay tắp lự có đất.

b.1.3) Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền mang nhà, quyền dùng đất ở độc nhất vô nhị nhưng chuyển nhượng 1 phần thì ko được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.”

Căn cứ những quy định trên 

Kèm theo giấy tờ thì ngày 24/5/2014 ông Phạm Nguyễn Trung và bà Bùi Kim Chi chuyển nhượng bất động sản theo Giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức sở hữu đất số BQ 379352 ngày 4/3/2014 (thửa đất số 170, tờ bản đồ số 53, không gian đất 85,8 m2). Diện tích đất ở nêu trên được hình thành do điều chỉnh từ 70,1 m2 đất ở theo Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà ở và quyền tiêu dùng đất ở số 5401041408 ngày 11/8/2003 (thửa số 170, tờ bản đồ số 53) và 15,7 m2 đất vườn theo Giấy chứng thực quyền dùng đất số 309179 ngày 31/7/2003 (thửa số 171, tờ bản đồ số 53). 

Trường hợp chuyển nhượng này được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở độc nhất vô nhị tại Việt Nam đối mang không gian ở là 70,1m2; thu nhập từ chuyển nhượng thể tích đất 15,7m2 do chuyển đổi mục tiêu từ đất vườn sang đất ở chưa đảm bảo sở hữu quyền có nhà ở, quyền dùng đất ở tối thiểu 183 ngày nên kê khai nộp thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn mới
 • tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân
 • tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân
 • đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • công thức tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • bộ luật thuế thu nhập cá nhân
 • dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • luật tính thuế thu nhập cá nhân
 • nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
 • luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quy định về khấu trừ thuế TNCN và trợ cấp

  Công văn 3342/CT-TTHT ngày 21/01/2020 V/v Thuế TNCN. Kính gửi:  Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam  (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) MST: 0104169272 Trả lờ i:  Công văn ko số đề ngày 10/01/2020 của Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế TNCN đối có khoản đã tính sổ cho Bà Lại Thị Hải Vân, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ:  https://kiemtoancalico.com/ – Căn cứ Bộ Luật cần lao số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 chuẩn y ngày 18/6/2012: + Tại Điều 48 quy định về trợ cấp mất việc như sau: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho người cần lao đã khiến cho việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm cho việc được trợ cấp 1 nửa tháng tiền lương: 2. Th

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

 Công văn 77547/CT-TTHT để giải đáp cho công văn số 2549/CNVTQĐ-TNCL ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng , Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ “10. Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và không tính nước, cụ thể như sau: a) Đối có nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các mẫu chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. b) Đối có nhận quà

Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

 Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế đối có cá nhân hành nghề độc lập Kính gửi:  Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600 Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP với quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm doanh nghiệp kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại 1 bí quyết độc lập, thường xuyên và sở hữu đăng ký kinh doanh.” Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13: “ Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân marketing dịch vụ môi giới bất động sản …2. Cá nhân với quyền buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…” Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, ti