Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2021

Thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú

Công văn số  2465/TCT-TNCN V/v Thuế Thu nhập cá nhân đối mang thu nhập của cá nhân không cư trú. Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ Kính gửi: Cục Thuế đô thị Hà Nội. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10257/CT-TTHT ngày 19/03/2018 của Cục Thuế thành thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn về: Chính sách thuế TNCN đối có cá nhân nước ngoại trừ không cư trú khiến cho việc cho VPĐD Tổ chức World Wide Fund For Nature tại Việt Nam (WWF) và Trung tâm vệ tinh quốc gia (nay là Trung tâm vũ trụ Việt Nam). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau: – Tại khoản 1, Điều 2 Luật  Thuế thu nhập cá nhân  số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định: “ Đối tượng nộp  thuế thu nhập cá nhân  là cá nhân trú ngụ và sở hữu thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài bờ cõi Việt Nam và cá nhân ko cư trú mang thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này nảy sinh trong lãnh thổ Việt Nam.” – Tại Điều một Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/20

Thuế TNCN với chuyển nhượng “Chứng nhận đảm bảo chỗ học” (COE)

Công văn số: 3523/TCT-TNCN V/v Chính sách  thuế TNCN Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty CP Giáo dục Quốc tế. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/CV-IEC ngày 10/6/2014 của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế về chính sách  thuế thu nhập cá nhân  (TNCN) đối với chuyển nhượng “Chứng nhận đảm bảo chỗ học” (gọi tắt là COE).  Tổng cục Thuế với quan điểm như sau: Ngày 29/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TCT ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Công ty CP Giáo dục Quốc tế năm 2011. Theo đó, áp dụng thuế suất 10% trên số tiền Công ty trả tiền bán hộ COE cho hầu hết các phụ huynh và doanh nghiệp chuyển nhượng COE lúc tính số tiền thuế TNCN truy tìm thu ảnh hưởng đến thu nhập từ chuyển nhượng COE của phụ huynh học sinh nắm giữ COE. Ngày 25/3/2014, Cục thuế TP Hồ Chí Minh mang công văn số 1916/CT-TTHT gửi Ông Nguyễn Hữu Thuyết và Công ty CP Giáo dục Quốc tế, theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng COE của các phụ huynh thuộc

Hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế

Công văn số 3627/TCT-TNCN V/v hoàn  thuế TNCN  trong trường hợp cá nhân nhận lương ko bao gồm thuế Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội Trả lời công văn số 29039/CT-TNCN ngày 12/6/2014 của Cục thuế Thành phố Hà Nội yêu cầu chỉ dẫn hoàn  thuế TNCN  trong nếu cá nhân nhận lương không bao gồm thuế TNCN, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau: – Tại khoản 2, Điều 8 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định: “2. Cá nhân được hoàn thuế trong các giả dụ sau đây: a) Số tiền thuế đã nộp to hơn số thuế buộc phải nộp ; b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng với thu nhập tính thuế chưa tới mức buộc phải nộp thuế; c) Các giả dụ khác theo quyết định của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền – Tại Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Quản lý thuế hướng dẫn: “Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức , cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện duyệt y tổ chức , cá nhân trả thu nhập. Cá nhân trực tiếp quyết toán có

Cá nhân nước ngoài làm việc cho VPĐD của DNVN tại nước ngoài

Công văn 3629/TCT-TNCN V/v  thuế TNCN  đối với cá nhân nước ngoài làm cho việc cho VPĐD của DNVN tại nước ngoài Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh Trả lời công văn số 3836/CT-TNCN ngày 20/6/2014 của Cục Thuế thức giấc Quảng Ninh về  thuế thu nhập cá nhân  (TNCN) đối có cá nhân nước ngoại trừ làm việc cho Văn phòng đại diện của siêu thị Việt Nam tại nước ngoài, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau: – Tại khoản 1, Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định: “ Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú sở hữu thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài cương vực Việt Nam và cá nhân ko trú ngụ với thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này nảy sinh trong lãnh thổ Việt Nam. ” – Tại Điều 1, khoản 4b Điều một Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN hướng dẫn: “Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau: Đối c

Quy định, thủ tục nhượng quyền sử dụng đất và việc miễn, giảm thuế TNCN đối với NNT gặp khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo

Công văn số 4516/TCT-TNCN V/v trả lời chính sách thuế Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Tuyên Quang Trả lời công văn số 1081/CT-TNCN ngày 10/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về việc giải đáp vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau: 1/ Đối có chuyển nhượng BĐS: Tại Điều 439 Bộ luật dân sự quy định thời điểm chuyển quyền sở hữu: “ 1. Quyền có đối với tài sản tìm bán được chuyển cho bên mua nhắc từ thời điểm của cải được chuyển giao;  trừ trường hợp: các bên sở hữu thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 2. Đối sở hữu tài sản chọn bán mà luật pháp quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho bên tìm kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền có đối có tài sản đó. ” Tại Khoản 2, Điều 127 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 quy định trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền dùng đất “2. Trong thời hạn  không quá mười lăm ngày  làm việc; nói từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sở hữu trách nhiệm Thẩm tra hồ sơ;

Thuế TNCN nộp thừa đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

Công văn số 5231/TCT-TNCN V/v hoàn thuế TNCN đối với chuyển nhượng ch ứ ng khoán Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1209/CT-TNCN ngày 27/8/2014 của Cục thuế tỉnh Long An bắt buộc hướng dẫn hoàn số  thuế thu nhập cá nhân  nộp thừa đối sở hữu hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau: 1. Về chính sách  thuế TNCN  đối với chuyển nhượng chứng khoán. Ngày 17/7/2014, Tổng cục Thuế đã với công văn số 2703/TCT-TNCN trả lời Cục thuế tỉnh Long An về thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán. 2. Về việc hoàn thuế – Tại Tiết c.3, Điểm c, Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC chỉ dẫn có trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau: “Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế khiến cho giảm tiền thuế cần nộp. Người nộp thuế bắt buộc lập hồ sơ khai bổ sung.  Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm trách nhiệm thuế cần nộp, ví như đã nộp NSNN thì được bù

Miễn thuế TNCN cho cá nhân thuộc đối tượng được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất

Công văn số  4215/TCT-TNCN V/v   Thuế TNCN  của ông Eduardo Carlso Domiguez Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế Tổng cục Thuế nhận được công văn số 74/CV-HBIVN-HUE ngày 19/8/2014 của doanh nghiệp TNHH Hanesbrands Việt Nam – Chi nhánh Huế phản chiếu việc giải quyết của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách  thuế TNCN  đối với khoản tiền thuế giả định của ông Eduardo Domiguez, cá nhân người nước ko kể cư trú tại Việt Nam làm cho việc tại công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam – Chi nhánh Huế. Vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau: Vướng mắc siêu thị TNHH Hanesbrands Việt Nam – Chi nhánh Huế phản chiếu đã được hướng dẫn tại công văn số 2267/TCT-TNCN ngày 16/7/2013 của Tổng cục Thuế về việc thuế TNCN tại doanh nghiệp TNHH Hanesbrands Việt Nam. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thửa Thiên Huế chỉ dẫn doanh nghiệp TNHH Hanesbrands Việt Nam – Chi nhánh Huế thực hiện theo chỉ dẫn tại công văn nêu trên. Trong giai đoạn thực hiện, trường hợp với vướng mắc yêu cầu phản chiếu về Tổng cục Thuế

Miễn thuế TNCN cho cá nhân thuộc đối tượng được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất

Công văn số: 4929/TCT-TNCN V/v miễn thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS là nhà ở, đất ở duy nhất Kính gửi: Cục Thuế thành thị Cần Thơ. Trả lời công văn số 202/CT-THDT ngày 12/9/2014 Cục Thuế thành thị Cần Thơ phản ánh vướng mắc về việc miễn  thuế thu nhập cá nhân  (TNCN) cho cá nhân thuộc đối tượng được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà ở , quyền sử dụng đất ở duy nhất, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau: Tại khoản 4 Điều 48 Luật Đất đai năm 2003 quy định về Giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất: “Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất, giấy chứng nhận quyền có nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thành phố thì không nên đổi giấy chứng thực đấy sang giấy chứng thực quyền dùng đất theo quy định của Luật này . Khi chuyển quyền tiêu dùng đất thì người nhận quyền dùng đất ấy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này”. Tại khoản 5, Điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 20

Các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA có chính sách thuế TNCN

Công văn số 5263/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA Kính gửi: Liên danh NK-FORY INFRA  (Địa chỉ: Tầng 3-6, toàn nhà Lan Anh, phố Lê Chân, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) Trả lời công văn số 29.09.14/NK-PI ngày 30/9/2014 của Liên danh NK-FORY INFRA kiến nghị về việc tầm nã thu  thuế TNCN  của những chuyên gia thực hiện dự án Cải thiện môi trường đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1.  V ề việc miễn thuế đối với chuyên gia ODA. – Tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT)- Bộ Tài chính quy định chi tiết và chỉ dẫn thực hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hành những chương trình, dự án ODA hướng dẫn: “Điều 2. Đối tượng áp dụng … chỉ áp dụng đối với các chuyên gia mà hợp đồng của họ với hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2009”. – Tại Điểm 1 công văn số 144/BTC-TCT ngày 6/1/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về việc giao kèo của chuyên gia nước ngoại trừ thực hành chương trình, d

Thuế TNCN đối với khoản tiền do cá nhân nước ngoài gửi cho thân nhân trong nước

Công văn số 5871/TCT-TNCN V/v: thuế TNCN đối có khoản tiền do cá nhân nước ngoại trừ gửi cho thân nhân trong nước K10868/CT-TNCN ngày 06/10/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Bình Dương xin quan điểm chỉ đạo về  thuế TNCN  đối sở hữu khoản tiền do cá nhân là người nước không tính gửi cho thân nhân trong nước. Vấn đề này, Tổng Cục Thuế mang ý kiến sau: – Tại khoản 8, Điều 4 Luật  Thuế thu nhập cá nhân  số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định: “Điều 4. Thu nhập được miễn thuế … 8. Thu nhập từ kiều hối.” – Tại tiết h, khoản 1, Điều 3 TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn về thuế TNCN như sau: “h) Thu nhập từ kiều ân hận được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động; công tác; học tập tại nước ko kể gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước. Căn cứ xác định thu nhập từ kiều ăn năn được miễn thuế là những giấy má chứng minh nguồn tiền nhận từ nước bên cạnh và chứng từ chi tiền tài đơn vị

Thuế TNCN đối với khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Công văn số 14891/BTC-TCT  V/v Thuế TNCN đối mang khoản đền bù thiệt hại Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Hải Dương Công ty TNHH Ford Việt Nam Bộ Tài chính nhận được công văn số 573/2014/FVL ngày 4/9/2014 của Công ty TNHH Ford Việt Nam và công văn số 4083/CT-TTHTngày 22/9/2014 của Cục Thuế tỉnh giấc Hải Dương yêu cầu chỉ dẫn chính sách  thuế TNCN  đối với khoản bồi hoàn thiệt hại ko kể hợp đồng. Vấn đề này, Bộ Tài chính mang quan điểm như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ – Tại Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và tại Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định khía cạnh 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định về những khoản thu nhập chịu thuế. – Tại khoản 12, điều 4, Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản miễn thuế: “12. Thu nhập từ đền bù hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi hoàn tai nạn lao động, khoản bồi thư

Thuế TNCN của hộ KD sản xuất gạch ngói, có sử dụng hóa đơn

Công văn số 4735/TCT-DNNVV&HKD,CN  chính sách  thuế TNCN Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long Tổng cục Thuế nhận được công văn số 359/CT-THNVDT ngày 7/6/2018 của Cục thuế thức giấc Vĩnh Long hỏi về việc vận dụng tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ  thuế TNCN  đối Chính sách thuế TNCN của hộ KD hoạt động phân phối gạch ngói, với sử dụng hóa đơn. Vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau: Theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Thông tư  92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Nghị định về thuế hướng dẫn: “Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân marketing nộp thuế theo cách khoán 1. Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế đối sở hữu cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. a)