Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2021

HD xử lý đối với số tiền hoàn thuế TNCN tồn đọng không người nhận

  Công văn số 4737/TCT-KK V/v hoàn thuế TNCN Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Đồng Nai Trả lời công văn số 6305/CT-TNCN ngày 04/09/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý đối có số tiền hoàn thuế TNCN tồn đọng ko người nhận, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 2 Điều 59 Thông tư  156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành 1 số điều của: – Luật Quản lý thuế; – Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP chỉ dẫn về: – Hoàn trả tiền thuế, – Hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ sở hữu khoản bắt buộc nộp ngân sách nhà nước. Căn cứ các chỉ dẫn nêu trên, Ví như người nộp thuế không tới KBNN nhận tiền hoàn trả theo quyết định hoàn của cơ thuế quan thì cơ thuế quan tiếp tục theo dõi và cửa hàng mang người được hoàn trả để đến nhận tiền hoàn. Trong nếu cơ quan thuế liên hệ được với người được hoàn trả để tới nhận tiền hoàn, cơ quan thuế lập lại lệnh hoàn trả và gửi sang KBNN để KBNN thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế và hạch toán hoàn

Hướng dẫn phạt đối tượng chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

  Công văn số 2710/TCT-PC V/v phạt chậm nộp thuế TNCN Kính gửi: Ông Stephen Alan Smith Tổng cục Thuế nhận được công văn ko số ngày 26/3/2018 của ông Stephen Alan Smith về việc phạt chậm nộp thuế quá 5 năm và công văn số 3851/CT-QLN ngày 09/5/2018 của Cục Thuế tỉnh thành Hồ Chí Minh về việc phạt chậm nộp thuế TNCN đối sở hữu ông Stephen Alan Smith, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ – Tại Khoản một Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 quy định: “Điều 83. Áp dụng văn bản quy phi pháp luật 1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm khởi đầu với hiệu lực. Văn bản quy bất hợp pháp luật được ứng dụng đối có hành vi xảy ra tại thời khắc mà văn bản ấy đang sở hữu hiệu lực. Trong nếu văn bản sở hữu hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.” – Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006: + Tại điểm c Khoản 2 Điều 32 quy định: “Điều 32. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ kh

Hướng dẫn thuế TNCN hđ chuyển nhượng chưa có GCN quyền sở hữu

  Công văn số 4371/TCT-TNCN V/v thuế TNCN đối có thu nhập từ chuyển nhượng BĐS Kính gửi: Cục thuế thức giấc Nghệ An Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2492/CT-THNVDT ngày 11/7/2018 của Cục thuế thức giấc Nghệ An về vướng mắc lúc xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối có chuyển nhượng nhà ở chưa sở hữu GCN quyền sở hữu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau: Tại Khoản 1 Điều 168, Khoản 3 Điều 186, Khoản một Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định: “Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người tiêu dùng đất 1. Người tiêu dùng đất được thực hành các quyền: Chuyển nhượng Cho thuê  Cho thuê lại Tặng cho  Thế chấp Góp vốn quyền dùng đất khi có Giấy chứng nhận . Trường hợp chuyển đổi quyền dùng đất nông nghiệp thì người dùng đất được thực hành quyền sau lúc sở hữu quyết định giao đất, cho thuê đất. Trường hợp nhận thừa kế quyền tiêu dùng đất thì người tiêu dùng đất được thực hiện quyền khi: Có Giấy chứng thực hoặc Đủ điều kiện để cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền có n

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

  Số: 3613/TCT-TNCN V/v hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân Kính gửi: Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng Trả lời công văn số TGHP0618-006 ngày 26/6/2018 của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng về việc khai thuế TNCN Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ Điều 1, Chương một Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện: – Luật Thuế TNCN, – Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân – Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định yếu tố một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định: “Đối có cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập nảy sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”. Khoản 8, Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC quy định: “a) Cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ko kể khai thuế theo lần phát sinh. Riêng cá nhân ko cư trú mang thu nhập từ

Hướng dẫn hồ sơ miễn thuế đối với thừa kế là Bất động sản

  Công văn số 2668/TCT-TNCN V/v  hồ sơ miễn thuế đối sở hữu thừa kế là Bất động sản Kính gửi: Cục thuế đô thị Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8206/CT-QLĐ ngày 2/3/2018 của Cục thuế thị thành Hà Nội về vướng mắc lúc thực hành trách nhiệm tài chính cho NNT được nhận thừa kế nhưng ko với giấy má chứng minh mối quan hệ theo quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau: Tại Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC chỉ dẫn thực hiện Luật thuế TNCN hướng dẫn những khoản thu nhập được miễn thuế TNCN: “d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm các bạn ở, công trình xây dựng hình thành trong ngày mai theo quy định của luật pháp về buôn bán bất động sản) giữa: – Vợ với chồng; – Cha đẻ, má đẻ sở hữu con đẻ; c – Cha nuôi, má nuôi mang con nuôi; – Cha chồng, má chồng mang con dâu; – Cha vợ, má vợ mang con rể; – Ông nội, bà nội có cháu nội, ông ngoại, bà ngoại mang cháu ngoại; – Anh chị em ruột sở hữu nhau”. Tại Khoản 10, Điều 5 Thông tư

Hướng dẫn về thủ tục hoàn thuế TNDN với khoản tiền nộp thừa và trình tự giải quyết tiền thuế nộp thừa cho cá nhân cư trú có kinh doanh

  Công văn số 2146/TCT-KK V/v hoàn thuế TNCN Kính gửi: – Cục thuế tỉnh giấc Hưng Yên – Công ty TNHH vật liệu điện tử Shin-Etsu Việt Nam Địa chỉ: Lô đất số A-7, Khu Công nghiệp Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, thức giấc Hưng Yên Tổng cục Thuế nhận được: – Công văn số 03-2018/SEEV-CV ngày 24/3/2018 của Công ty TNHH nguyên liệu điện tử Shin-Etsu Việt Nam về  việc hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Ông Akio Fukada. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau: Khoản 2, Điều 8 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định: “2. Cá nhân được hoàn thuế trong các ví như sau đây: a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế cần nộp; …” Điểm a.3 Khoản 3 Điều 21; và Điều 23 TT 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC hướng dẫn  thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối mang cá nhân trú ngụ sở hữu hoạt động kinh doanh hướng dẫn  thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN: – Điểm a.3 Khoản 3 Điều 21 : “a.3) Khai quyết toán thuế Cá nhân cư trú mang thu nhập từ tiền lương, tiề

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài

  Công văn số 1577/TCT-TNCN  V/v chính sách thuế TNCN Kính gửi: Công ty TNHH Siemens (Địa chỉ: Số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh) Tổng cục Thuế nhận được công văn 05/2018/Tax ngày 14/3/2018 của Công ty TNHH Siemens bắt buộc chỉ dẫn chính sách thuế TNCN đối sở hữu cá nhân nước ngoài được Siemens Đức cử tới công tác tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ Tại Điều 15 Hiệp định giảm thiểu đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và CHLB Đức hướng dẫn: “1. Thể theo những quy định tại Điều 16, 18, và 19 những khoản tiền lương, tiền công, và những khoản tiền thù lao rưa rứa khác do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ lúc công việc của đối tượng ấy được thực bây giờ Nước ký kết kia. Nếu công tác lao động được thực hành như vậy, số tiền công trả cho cần lao đó với thể bị đánh thuế tại Nước kia. 2. Mặc dù mang các quy định tại khoản 1, tiề

Hướng dẫn về việc giải quyết giảm thuế TNCN theo đúng quy định

  Công văn số 1578/TCT-TNCN Xin ý kiến giải quyết về giảm thuế TNCN Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Trà Vinh Tổng cục Thuế nhận được công văn số 578/CT-TNCN đề ngày 12/02/2018 của Cục Thuế thức giấc Trà Vinh về việc xin quan điểm giải quyết về giảm thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau: – Căn cứ Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính. – Theo chỉ dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài chính Căn cứ những quy định nêu trên và qua nghiên cứu hồ sơ,  Trường hợp Ông Lê Văn Non bị chẩn đoán Ung thư gan đa ổ gan trái, nâng cao huyết áp vô căn, viêm gan virus B mạn là mắc bệnh hiểm nghèo theo chỉ dẫn tại công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/05/2015 của Bộ Tài chính. Năm 2017, Ông Lê Văn Non tiếp tục điều trị bệnh hiểm nghèo theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sỹ và có hồ sơ chứng minh gần như thì Ông Lê Văn Non thuộc diện người nộp thuế bị mắc bệnh hiểm nghèo và được xét giảm thuế TNCN theo quy định hiện h

Chính sách thuế Thu nhập cá nhân

  Trả lời C/v số 139/VNM-ĐN ngày 18/02/2021 của Công ty CP Viễn thông Di động Vietnamobile Hỏi về chính sách thuế TNCN. Cục Thuế TP Hà Nội mang quan điểm như sau: – Căn cứ Điều 4 Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; và chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của nước CHND Trung Hoa Về giảm thiểu đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối sở hữu những chiếc thuế đánh vào thu nhập quy định như sau: “Điều 4. Đối tượng cư trú 1. Theo nội dung của Hiệp định này, thuật ngữ “đối tượng trú ngụ của một Bên ký kết” nghĩa là: (a) trong ví như đối có Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông, (i) bất kỳ cá nhân nào trú ngụ thường ngày tại Khu Hành chính đặc thù Hồng Kông; (ii) bất kỳ cá nhân nào ở tại Khu Hành chính đặc trưng Hồng Kông hơn 180 ngày/năm tính thuế; hoặc hơn 300 ngày trong hai năm tính thuế liên tục mà 1 trong hai năm đấy là năm tính thuế mang liên quan; (iii) một doanh nghiệp đăng ký xây dựng thương hiệu tại Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông; hoặc đang bị quản l

Thuế TNCN đối với khoản thanh toán cho NLĐ đã chết.

  Số: 9582/CTHN-TTHT V/v thuế TNCN đối mang khoản tính sổ cho NLĐ đã chết Kính gửi : VPĐD Tổ chức Family Health International tại Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Tổng siêu thị du lịch Hà Nội, 18 Lý Thường Kiệt, MST: 0101867423) Trả lời  công văn số 1/CV-2021; nhận ngày 9/2/2021 của Văn phòng đại diện Tổ chức Family Health International tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là VPĐD); hỏi về thuế TNCN đối có các khoản thu nhập thanh toán cho người cần lao đã chết; Cục Thuế TP Hà Nội với quan điểm như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính; Hướng dẫn thực hành Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân: “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập từ tiền lương; tiền công là thu nhập ngườ

Chính sách thuế TNCN về tính giảm trừ gia cảnh

  Số: 832/TCT-DNNCN V/v: chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021 Kính gửi : Ông Trần Bá Tùng (101/88 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) Tổng cục Thuế nhận được đơn thư của Ông Trần Bá Tùng ngày 3/3/2021 đề nghị giải đáp vướng mắc về việc xác định người phụ thuộc đủ điều kiện được tính giảm trừ gia cảnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau: Căn cứ khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính; Căn cứ Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ. Chính sách thuế TNCN về tính giảm trừ gia cảnh được hướng dẫn như sau: Trường hợp dì ruột và cậu ruột của Ông Trần Bá Tùng không sở hữu chồng/ vợ; không sở hữu con cái và ko còn tía má thì dì ruột và cậu ruột của Ông Trần Bá Tùng được xác định là cá nhân ko nơi nương tựa. Theo đó, trường hợp dì ruột và cậu ruột mà Ông Trần Bá Tùng đang trực tiếp nuôi dưỡng là cá nhân không nơi nương tựa và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm đ, khoản 1, Điề

Chính sách thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài

  Công văn 10144/CTHN-TTHT năm 2021 Về chính sách thuế TNCN Kính gửi:  Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc Tầng 18, Center Building, Số một Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội MST: 0104794967 Trả lời công văn số 53/2021/CV-ĐXMB/P.HCNS ngày 15/03/2021 của Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNDN. Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm như sau: Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định khía cạnh 1 số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân: Tại Điều 2 hướng dẫn về thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau: “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người

Thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

  Công văn 10146/CTHN-TTHT năm 2021 Về chính sách thuế TNCN đối có chuyên gia nước ngoài Kính gửi : Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam Tầng 13, Keangnam Hanoi Landmark Towner, khu E6, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội MST: 0106045931 Ngày 23/02/2021, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 06/2021 ngày 22/02/2021 của Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNCN. Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm như sau: Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định khía cạnh một số điều của Luật quản lý thuế: Tại Điều 8 quy định: Các mẫu thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần nảy sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế …6. Các mẫu thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, kết thúc hiệp đồng hoặc công ty lại doanh nghiệp …d.3) Cá nhân trú ngụ sở hữu thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC TỈNH

  Vướng mắc về chính sách thuế Trả lời công văn số 203/VNM ngày 16/3/2021 của Công ty CP thông báo di động Vietnamobile vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội với ý kiến như sau: Căn cứ Điều 4, Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Căn cứ Điều 42 Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội quy định về nguyên tắc khai thuế: “…3. Người nộp thuế thực hành khai thuế; tính thuế tại cơ thuế quan địa phương mang thẩm quyền nơi mang trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán hội tụ tại trụ sở chính có doanh nghiệp phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi với trụ sở chính: người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính; tính thuế, phân bố bổn phận thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khía cạnh khoản này…” Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về địa điểm nộp giấy tờ khai thuế. 1. Đị

Điều kiện giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

  Công văn số: 14358/CTHN-TTHT V/v chính sách thuế TNCN Ngày 17/03/2021, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2021-CV ngày 15/03/2021 của Công ty TNHH Pentalog Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) Hỏi về hồ sơ giảm trừ gia cảnh thuế TNCN. Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm như sau: – Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định yếu tố 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định như sau: “Điều 12. Giảm trừ gia cảnh … Người nộp thuế tự kê khai số lượng người phụ thuộc tất nhiên giấy má hợp pháp và tự chịu nghĩa vụ trước pháp luật về tính chuẩn xác của việc kê khai …” – Căn cứ Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi,