Chuyển đến nội dung chính

Thuế TNCN và lệ phí trước bạ của hộ gia đình, cá nhân

 

Công văn số 420/TCT-TNCN

Chính sách thuế TNCN và giá tính lệ phí trước bạ

Kính gửi: Cục Thuế đô thị Hà Nội

Trả lời công văn số 72948/CT-TTHT ngày 13/11/2017 của Cục Thuế thành thị Hà Nội phản ánh tác động đến giá tính thuế lúc xác định trách nhiệm tài chính về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) của hộ gia đình, cá nhân. Vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Tại điểm a Khoản một Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi; bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

…. “1. Giá chuyển nhượng

a) Giá chuyển nhượng đối mang chuyển nhượng quyền dùng đất ko mang công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời khắc chuyển nhượng.

Trường hợp trên hiệp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hiệp đồng chuyển nhượng phải chăng hơn giá đất do Ủy ban quần chúng cấp tỉnh quy định tại thời khắc chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban dân chúng cấp thức giấc quy định tại thời điểm chuyển nhượng.”

Tại điểm c.3; c.4 Khoản một Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn sửa đổi; bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“…c.3) Giá tính LPTB đối với nhà tậu theo phương thức đấu giá theo QĐ của luật pháp về đấu thầu; đấu giá là giá trúng đấu giá thực tại ghi trên hóa đơn bán hàng;

c.4) Trường hợp giá nhà tại giao kèo chuyển quyền tiêu dùng nhà, hiệp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp thức giấc ban hành thì giá tính LPTB đối với nhà là giá tại hợp đồng chuyển quyền dùng nhà, hiệp đồng tìm bán nhà.

Trường hợp giá nhà tại giao kèo chuyển quyền tiêu dùng nhà, hiệp đồng mua bán nhà rẻ hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp thức giấc ban hành thì giá tính LPTB đối sở hữu nhà là giá do Ủy ban quần chúng. # cấp thức giấc ban hành theo quy định của luật pháp về xây dựng tại thời khắc kê khai lệ tổn phí trước bạ;…”

Tại điểm a, điểm c Khoản một Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 chỉ dẫn về giá tính LPTB:

“1. Giá tính lệ tổn phí trước bạ đối sở hữu đất

a) Giá tính lệ tổn phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban quần chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh) ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời khắc kê khai lệ chi phí trước bạ….

c) Giá tính LPTB đối sở hữu đất trong một số trường hợp cụ thể áp dụng như sau:…

c.2) Đối với đất được quốc gia giao theo hình thức đấu thầu; đấu giá (sau đây gọi chung là đấu giá); giá tính lệ phí trước bạ là:

+ Giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn

+ Hoặc là giá trúng đấu giá thực tiễn theo biên bản trúng đấu giá

+ Hoặc theo văn bản duyệt trúng đấu giá của cơ quan quốc gia mang thẩm quyền;…

c.5) Trường hợp giá đất tại hiệp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí tổn trước bạ đối mang đất là giá tại hiệp đồng chuyển quyền dùng đất.

Trường hợp giá đất tại giao kèo chuyển nhượng quyền tiêu dùng đất thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban dân chúng cấp thức giấc ban hành thì giá đất tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh giấc ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.”

Tại điểm c.3, điểm c Khoản một Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về giá tính lệ tổn phí trước bạ: “

c) Một số trường hợp cụ thể ứng dụng giá tínhLPTB nhà như sau:

c.1) Giá tính lệ chi phí trước bạ nhà thuộc sở hữu quốc gia bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê là giá bán thực tiễn theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c.2) Giá tính lệ tổn phí trước bạ nhà tái định cư được cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền chuẩn y giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi nhà và giá nhà nơi tái định cư là giá nhà được cơ quan nhà nước với thẩm quyền phê duyệt;

c.3) Giá tính lệ chi phí trước bạ đối sở hữu nhà sắm theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đấu giá là giá trúng đấu giá thực tại ghi trên hóa đơn bán hàng;

c.4) Trường hợp giá nhà tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng tìm bán nhà cao hơn giá do Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh ban hành thì giá tính LPTB đối mang nhà là giá tại hợp đồng chuyển quyền tiêu dùng nhà, hợp đồng tìm bán nhà.

Trường hợp giá nhà tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hiệp đồng mua bán nhà tốt hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giấc ban hành thì giá tính lệ phí tổn trước bạ đối có nhà là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giấc ban hành theo quy định của luật pháp về xây dựng tại thời khắc kê khai LPTB;”

Căn cứ các quy định trên và giấy tờ tất nhiên công văn:

Trường hợp bà Đặng Phong Lan tậu của cải là nhà; đất duyệt y đấu giá của Ngân hàng Techcombank để thu hồi nợ; trên hóa đơn bán hàng ko ghi tách riêng giá đất; giá nhà nhưng tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hóa đơn rẻ hơn giá do UBND cấp thức giấc ban hành.

Khi bà Lan đi đăng ký quyền mang đất; quyền tiêu dùng nhà ở và của cải gắn ngay tắp lự sở hữu đất thì giá tính thuế TNCN nhà; đất căn cứ vào giá do UBND cấp tỉnh quy định. Về giá tính LPTB Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thị thành Hà Nội rà soát thực tế thực hiện các trường hợp hao hao đã nảy sinh tại địa bàn để thực hành xử lý thống nhất. Trường hợp vướng mắc báo cáo Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn mới
 • tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân
 • tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân
 • đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • công thức tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • bộ luật thuế thu nhập cá nhân
 • dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • luật tính thuế thu nhập cá nhân
 • nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
 • luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quy định về khấu trừ thuế TNCN và trợ cấp

  Công văn 3342/CT-TTHT ngày 21/01/2020 V/v Thuế TNCN. Kính gửi:  Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam  (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) MST: 0104169272 Trả lờ i:  Công văn ko số đề ngày 10/01/2020 của Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế TNCN đối có khoản đã tính sổ cho Bà Lại Thị Hải Vân, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ:  https://kiemtoancalico.com/ – Căn cứ Bộ Luật cần lao số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 chuẩn y ngày 18/6/2012: + Tại Điều 48 quy định về trợ cấp mất việc như sau: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho người cần lao đã khiến cho việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm cho việc được trợ cấp 1 nửa tháng tiền lương: 2. Th

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

 Công văn 77547/CT-TTHT để giải đáp cho công văn số 2549/CNVTQĐ-TNCL ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng , Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ “10. Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và không tính nước, cụ thể như sau: a) Đối có nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các mẫu chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. b) Đối có nhận quà

Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

 Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế đối có cá nhân hành nghề độc lập Kính gửi:  Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600 Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP với quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm doanh nghiệp kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại 1 bí quyết độc lập, thường xuyên và sở hữu đăng ký kinh doanh.” Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13: “ Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân marketing dịch vụ môi giới bất động sản …2. Cá nhân với quyền buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…” Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, ti