Chuyển đến nội dung chính

Thuế TNCN quy định xử phạm VPHC về việc nộp chậm tờ khai

Công văn số 740/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh giấc Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10447/CT-TNCN ngày 20/12/2017 của Cục thuế thức giấc Đồng Nai yêu cầu chỉ dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề này Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau:

1. Về địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế:

Tại điểm c.2.2 Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn:

“c.2.2. Cá nhân sở hữu thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ thuế quan thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

– Cá nhân đã tính giảm trừ gia đạo cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp giấy tờ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

– Trường hợp cá nhân có đổi thay nơi khiến việc và tại tổ chức:

+ Cá nhân trả thu nhập cuối cộng mang tính giảm trừ gia đạo cho bản thân

+ Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ thuế quan quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

– Trường hợp cá nhân mang thay đổi nơi khiến cho việc và tại tổ chức:

+ Cá nhân trả thu nhập cuối cộng ko tính giảm trừ gia đạo cho bản thân

+ Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú

(nơi thường trú hoặc trợ thì trú)”.

Tổng cục Thuế đồng tình mang đề xuất của Cục thuế tỉnh giấc Đồng Nai nêu tại công văn số 10447/CT-TTHT ngày 20/12/2017: Trường hợp cá nhân có đổi thay nơi làm cho việc tại đơn vị cá nhân trả thu nhập cuối cộng mang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ thuế quan quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cộng là tại Cục thuế tỉnh giấc Đồng Nai.

2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm tờ khai:

Tại Khoản 4, Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện

– Luật Thuế thu nhập cá nhân,

– Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

– Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chi tiết một số Điều của:

+ Luật Thuế thu nhập cá nhân

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“Điều 28. Hoàn thuế

4. Trường hợp cá nhân sở hữu nảy sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế. Theo quy định thì ko ứng dụng phạt đối có vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn”.

– Theo hướng dẫn nêu trên thì ví như người nộp thuế thực hành quyết toán thuế TNCN sở hữu nảy sinh số thuế nộp thừa:

+ Đề nghị hoàn hoặc

+ Bù trừ cho số thuế nảy sinh kỳ sau

nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không ứng dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Tổng cục Thuế thông tin để Cục thuế tỉnh giấc Đồng Nai được biết.


Chúc những bạn thành công

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • luật thuế tncn hợp nhất
 • luật thuế tncn sửa đổi
 • luật thuế tncn mới
 • tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân
 • tìm hiểu luật thuế thu nhập cá nhân
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • văn bản luật thuế thu nhập cá nhân
 • đăng ký kê khai thuế thu nhập cá nhân
 • công thức tính quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • bộ luật thuế thu nhập cá nhân
 • dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất
 • luật tính thuế thu nhập cá nhân
 • nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
 • luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quy định về khấu trừ thuế TNCN và trợ cấp

  Công văn 3342/CT-TTHT ngày 21/01/2020 V/v Thuế TNCN. Kính gửi:  Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam  (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) MST: 0104169272 Trả lờ i:  Công văn ko số đề ngày 10/01/2020 của Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế TNCN đối có khoản đã tính sổ cho Bà Lại Thị Hải Vân, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau: Mọi chi tiết xin liên hệ:  https://kiemtoancalico.com/ – Căn cứ Bộ Luật cần lao số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp đồ vật 3 chuẩn y ngày 18/6/2012: + Tại Điều 48 quy định về trợ cấp mất việc như sau: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc cho người cần lao đã khiến cho việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm cho việc được trợ cấp 1 nửa tháng tiền lương: 2. Th

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

 Công văn 77547/CT-TTHT để giải đáp cho công văn số 2549/CNVTQĐ-TNCL ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng , Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ “10. Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và không tính nước, cụ thể như sau: a) Đối có nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các mẫu chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. b) Đối có nhận quà

Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

 Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế đối có cá nhân hành nghề độc lập Kính gửi:  Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600 Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP với quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm doanh nghiệp kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại 1 bí quyết độc lập, thường xuyên và sở hữu đăng ký kinh doanh.” Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13: “ Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân marketing dịch vụ môi giới bất động sản …2. Cá nhân với quyền buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…” Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, ti