Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2021

Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 Công văn 3334/CT-TTHT V/v Quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thị thành Hà Nội ban hành Kính gửi:  Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng  Trả lời:  Công văn số 45/TTGSNH8 đề ngày 08/01/2020 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (sau đây gọi là “Cơ quan TTGSNH”) hỏi về chính sách thuế.Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP: “3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 … a.4)  Ủ y quyền quyết toán thuế a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong những trường hợp sau: – Cá nhân chỉ mang thu nhập từ tiền lương, tiền công ký giao kèo cần lao từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tại đang làm việc tại ấy vào thời điểm ủy quyền quyế

Đối tượng thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên

  Công văn 3956/BXD-QLN về liên quan tới đối tượng thuộc diện ko phải nộp thuế thu nhập thường xuyên do Bộ Xây dựng ban hành Kính gửi: Liên doanh DMC – 579 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 40-20/CV-LDDMC-579 của Liên doanh DMC-579. Đề nghị chỉ dẫn tác động tới đối tượng thuộc diện ko buộc phải nộp thuế thu nhập thường xuyên. Được hưởng chính sách tương trợ về nhà ở xã hội. Sau lúc nghiên cứu, Bộ Xây dựng có quan điểm như sau: 1. Điểm d Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tăng trưởng và quản lý nhà ở xã hội quy định Bộ Tài chính mang trách nhiệm:   “Hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định chế độ miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các thuế khác tương tác đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định này”. Do đó, liên quan đến mức thu nhập thuộc diện không buộc phải nộp thuế thu nhập thường xuyên. Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn

Quy định liên quan đến người nộp thuế đăng ký người phụ thuộc là bà nội

 Công văn 79919/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc là bà nội do Cục Thuế thị thành Hà Nội ban hành. Trả lời công văn không số đề ngày 18/8/2020 của Chi nhánh nhà hàng cổ phần I-Glocal tại Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) về đăng ký người phụ thuộc là bà nội của người nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: – Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn hướng dẫn giảm trừ gia cảnh: “ 1 . Giảm trừ gia cảnh …d) Người phụ thuộc bao gồm: …d.4) Các cá nhân khác ko nơi nương tựa mà người nộp thuế đang nên trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm: d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác bỏ ruột của người nộp thuế.… đ) Cá nhân được tính  l à người phụ thuộc theo hướng dẫn tại những tiết d.2, d.3, d.4, điểm  d , khoản 1, Điều này nên đáp ứng các điều kiện sau: đ.1) Đối có người trong độ tuổi c

Chính sách thuế thu nhập cá nhân

 Công văn số: 86538/CT-TTHT v/v chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành thị Hà Nội ban hành Kính gửi:  Bà Nguyễn Thị Mai Liên  (Địa chỉ: Số 02, ngõ 22 Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội   MST: 8427557742) Trả lời công văn số 01/NTML đề ngày 01/09/2020 của Bà Nguyễn Thị Mai Liên hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội với quan điểm như sau: – Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định yếu tố 1 số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công: “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền côngThu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người cần lao nhận được từ người tiêu dùng lao động, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công và những

Chính sách thuế với cá nhân hoạt động môi giới bất động sản

 Công văn 3452/CT-TTHT năm 2020 V/v chính sách thuế đối có cá nhân hành nghề độc lập Kính gửi:  Công ty TNHH EFACTORY Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Mã số thuế: 0315158600 Trả lời văn thư số 01/2019-CV/EF ngày 28/11/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP với quan điểm như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Thương nhân bao gồm doanh nghiệp kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại 1 bí quyết độc lập, thường xuyên và sở hữu đăng ký kinh doanh.” Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Mục 2 Luật buôn bán bất động sản số 66/2014/QH13: “ Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân marketing dịch vụ môi giới bất động sản …2. Cá nhân với quyền buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định…” Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC: + Tại Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, ti

Thuế TNCN và lệ phí trước bạ của hộ gia đình, cá nhân

  Công văn số 420/TCT-TNCN Chính sách thuế TNCN và giá tính lệ phí trước bạ Kính gửi: Cục Thuế đô thị Hà Nội Trả lời công văn số 72948/CT-TTHT ngày 13/11/2017 của Cục Thuế thành thị Hà Nội phản ánh tác động đến giá tính thuế lúc xác định trách nhiệm tài chính về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) của hộ gia đình, cá nhân . Vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau: Tại điểm a Khoản một Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi; bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau: …. “1. Giá chuyển nhượng a) Giá chuyển nhượng đối mang chuyển nhượng quyền dùng đất ko mang công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời khắc chuyển nhượng . Trường hợp trên hiệp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hiệp đồng chuyển nhượng phải chăng hơn giá đất do Ủy ban quần chúng cấp tỉnh quy định tại thời khắc chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Ủy ba

Trách nhiệm của người nộp thuế khi vi phạm hành chính về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

  Công văn số 687/TCT-TNCN Vi phạm hành chính về thuế TNCN Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Bình Dương Tổng cục Thuế nhận được: – Công văn số 19888/CT-TNCN đề ngày 29/11/2017 của Cục Thuế tỉnh giấc Bình Dương về việc xin quan điểm xác định hành vi vi phạm hành chính về thuế . Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau: – Căn cứ điểm a.3, Khoản 1, Điều 21, TT 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế ; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. – Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ. – Căn cứ Khoản 4, Khoản 5, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ Căn cứ những quy định nêu trên: – Trường hợp những công ty công ty chi trả có hành vi khai sai quyết toán thuế TNCN: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 129

Cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN

  Công văn số 571/TCT-TNCN Xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Gia Lai Tổng cục Thuế nhận được công văn 1632/CT-TNCN ngày 06/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN . Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/7/2004 của Quốc hội; Căn cứ Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định yếu tố một số Điều của: – Luật Thuế thu nhập cá nhân – Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân ; Căn cứ Điều 4 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện: – Luật Thuế TNCN, – Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân – Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNCN ; Căn cứ công văn  6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của BTC về việc xá

Thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với tài sản sau ly hôn

Công văn số 667/TCT-TNCN V/v Chính sách thuế TNCN và LPTB Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Kon Tum Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1192/CT-TNCN ngày 28/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum Về chính sách thuế TNCN và lệ phí trước bạ (LPTB) đối có tài sản sau ly hôn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau: Tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân & Gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội quy định về Tài sản chung của vợ chồng: “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm: – Tài sản do vợ, chồng tạo ra – Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh – Hoa lợi, lợi tức nảy sinh từ của cải riêng – Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trừ trường hợp được quy định tại Khoản một Điều 40 của Luật này;  tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và của cải khác mà vợ chồng thỏa thuận là của cải chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng sở hữu được sau lúc kết hôn là của cải chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho

Thuế TNCN quy định xử phạm VPHC về việc nộp chậm tờ khai

Công văn số 740/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Kính gửi: Cục thuế tỉnh giấc Đồng Nai. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10447/CT-TNCN ngày 20/12/2017 của Cục thuế thức giấc Đồng Nai yêu cầu chỉ dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân . Vấn đề này Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau: 1. Về địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế: Tại điểm c.2.2 Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn: “c.2.2.  Cá nhân sở hữu thu  nhập  từ tiền  lương, tiền  công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ thuế quan thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: – Cá nhân đã tính giảm trừ gia đạo cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp giấy tờ quyết toán thuế tại cơ

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh bất động sản

  Số: 1494/TCT-DNNCN V/v Thuế TNCN đối mang cá nhân marketing bất động sản. Kính gửi:  Cục thuế thức giấc Gia Lai. Tổng cục Thuế nhận được: + Công văn số  860/CT-THNVDT  ngày 11/7/2018, + Công văn số  145/CT-THNVDT  ngày 12/2/2019 Của Cục thuế tỉnh giấc Gia Lai hỏi về việc vướng mắc quản lý thuế đối sở hữu cá nhân marketing bất động sản. Vấn đề này Tổng cục Thuế sở hữu ý kiến như sau: 1. Quy định về ngành nghề buôn bán có điều kiện: – Tại số thứ tự 109, Phụ lục 4-Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh mang điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội quy định: “Kinh doanh bất động sản”. 2. Quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản: – Tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 quy định: “ Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân buôn bán bất động sản 1. Tổ chức, cá nhân marketing bất động sản cần thành lập công ty hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và mang vốn pháp

Hoạt động chuyển nhượng bất động sản và tài sản gắn liền với đất và chính sách quản lý thuế TNCN

  Công văn số: 677/TCT-DNNCN V/v: Chính sách quản lý thu ế  TNCN. Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Đắk Nông. TCT nhận được công văn số 2349/CT-THNVDT ngày 25/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông vướng mắc về chính sách thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau: 1. V ề thuế GTGT đối với hộ marketing phân bón theo phươ ng pháp khoán: 1.1.  Quy định về đối tượng ko chịu thuế GTGT – Tại Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội quy định: “ Người nộp thuế GTGT  là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hó a, dịch vụ chịu thuế GTGT  (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu).” – Tại Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội quy định: “Điều 5.  Đố i tượng ko chịu thuế … 3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng dùng cho sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nô ng nghiệp….” – Tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/

Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh có địa điểm cố định

  Công văn số: 330/TCT-CS V/v chính sách thu ế Kính gửi:  Cục Thuế TP. Hà Nội. Trả lời công văn: Số 54158/CT-TTHT ngày 2/8/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội  Về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về chính sách thuế đối có các dịch vụ chuyển từ phí tổn sang giá dịch vụ Về nội dung này, Bộ Tài chính mang công văn số 13154/BTC-QLG ngày 2/10/2017 giải đáp Sở tài chính TP Cần Thơ v/v chỉ dẫn việc đơn vị thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với giá dịch vụ thu gom, di chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Cần Thơ. Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu công văn số 13154/BTC-QLG ngày 02/10/2017 nêu trên để thực hiện. 2. Về thuế TNCN Căn cứ hướng dẫn tại Khoản một Điều 2, Khoản một Điều 3 và Điều 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTCngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế đối có cá nhân kinh doanh. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 3, điểm b khoản một Điều 11 và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. C

Chính sách thuế đối với tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên

  Công Văn Số: 1590/TCT-DNNCN V/v chính sách thuế đối sở hữu khoản lương lậu chủ Công ty TNHH một thành viên Kính gửi: Công ty TNHH DA YOUNG VINA. Địa chỉ: Lô CN-16, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, thức giấc Bắc Giang. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1112/CV ngày 11/12/2018 của Công ty TNHH Da Young Vina (Công ty) về việc giá thành tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH 1 thành viên (do 1 cá nhân làm chủ) song song trực tiếp tham dự điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Vấn đề này, Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau: 1. Về thuế thu nhập cá nhân đối mang lương lậu chủ Công ty TNHH một thành viên do 1 cá nhân khiến chủ: – Căn cứ Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về lương thuởng như sau: “Điều 90. Tiền lương 1. Tiền lương là khoản tiền mà người tiêu dùng cần lao trả cho người cần lao để thực hành công tác theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công tác hoặc chức danh , phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.” – Tại điểm

Mã số thuế được cấp mấy lần? Có dùng để cấp lại không?

  Công văn số 3525/TCT-KK V/v cấp và sử dụng mã số thuế Kính gửi:  Ông Nguyễn Văn Sâm – Công ty TNHH Muto Việt Nam (địa chỉ: Số  2, đường 9A.KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉ nh Đồng Nai) Ngày 12/8/2019, Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Ông Nguyễn Văn Sâm qua đường dây nóng của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc trùng thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế . Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về đăng ký thuế, quy định cấp và sử dụng mã số thuế. “Điều 5. Cấp và sử dụng mã số  thuế 1. Cấp mã số thuế… b) Cá nhân được cấp 1 MST duy nhất để tiêu dùng trong suốt cuộc đời của cá  nhân đó.  Người phụ thuộc của cá  nhân được cấ p mã số  thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số  thuế cấp cho người phụ thuộc song song cũng là mã số  thuế của cá  nhân khi cá nhân nảy sinh bổn phận mang ngân sách nhà nước. c) Mã số  thuế đã cấp không được dùng lại để

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng

 Công văn 77547/CT-TTHT để giải đáp cho công văn số 2549/CNVTQĐ-TNCL ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi là Đơn vị) hỏi về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng , Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau: Căn cứ khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 chỉ dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn: Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/ “10. Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và không tính nước, cụ thể như sau: a) Đối có nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các mẫu chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của những cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. b) Đối có nhận quà