Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2019

Hóa đơn đỏ là gì ?

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về  hóa đơn ,  Hãng kiểm toán Calico  xin đưa ra định nghĩa về hóa đơn đỏ. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể; do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với bên Công ty để được tư vấn và giải đáp cũng như sử dụng các dịch vụ kiểm toán, tư vấn pháp lý và thuế. -  Nguyên tắc lập hóa đơn -  Cách lập và xử lý hóa đơn với đơn vị bán xăng dầu -  Cách xử lý hóa đơn trường hợp khách mua hàng không lấy hóa đơn Hóa đơn đỏ   là một loại chứng từ thể hiện giá trị hàng bán hoặc giá trị dịch vụ cung cấp cho người mua, trên đó thể hiện đầy đủ thông tin người bán và người mua (tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ). Giá trị hàng bán bao gồm cả tiền thuế GTGT được khấu trừ. Một doanh nghiệp khi có phát sinh giao dịch cần đặt in Hóa đơn đỏ theo quy định của nhà nước. Việc đặt in Hóa đơn phải được Chi cục thuế quản lý trực tiếp cho phép và sau đó doanh nghiệp liên hệ với các cơ sở in Hóa đơn để đặt in theo yêu

Nguyên tắc lập hoá đơn

Nguyên tắc lập hoá đơn được quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT.BTC và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau: -  Những điểm lưu ý khi xuất hóa đơn -  Cách viết hóa đơn ( HĐ) cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu -  Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng ( GTGT) hàng hóa cho biếu tặng 1.1. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). 1.2. Nội dung trên hóa đơn. – Phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh – Không được tẩy xóa, sửa chữa – Phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đ – Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu c